Miljö

Dom i klimatmål klar: Shell måste minska utsläpp

En domstol i Nederländerna har fastslagit att oljejätten Shell måste sätta ordentligt mycket högre fart för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Publicerad

Företaget, som tänker överklaga till högre instans, ådöms att till 2030 sänka utsläppen med 43 procent jämfört med 2019 års nivå.

Tidigare i år satte Shell målet att sänka sin kolintensitet – ett mått för mängden koldioxid som släpps ut i samband med energianvändning – med 6 procent till år 2023, med 45 procent till 2035 och 100 procent till 2050, jämfört med 2016 års nivå.

Enligt domstolen är Shells klimatmål inte tillräckligt konkreta, fulla av förbehåll och i teorin tandlösa. Eller som domaren sammanfattade: "Det duger inte".

Domen ses som en stor framgång för miljöorganisationerna som står bakom stämningsansökan, bland annat Greenpeace och Milieudefensie, nederländska grenen av Friends of the earth.

Peter Erickson, senior forskare vid forskningsinstitutet Stockholm environment institute, är glad över utfallet.

"Dagens dom går i linje med forskningen: om oljejättar som Shell minskar sin produktion av fossila bränslen kommer det att bidra till minskade utsläpp av koldioxid, vilket är nödvändigt för att möta klimatmålen", säger han i ett skriftlig uttalande.