Digitalisering

Dataspel ska hjälpa sjukvårdare undgå ebolasmitta

Arbetet med spelet sker i samarbete med den globala läkarorganisationen IMAI-IMCI Alliance som hjälper WHO. Foto: Shift Lab
Arbetet med spelet sker i samarbete med den globala läkarorganisationen IMAI-IMCI Alliance som hjälper WHO. Foto: Shift Lab

Kan du klara dig igenom ett ebola-sjukhus utan att bli smittad av viruset? Ett kommande dataspel ska lära vårdare att identifiera smittrisker.

Publicerad

Kreativiteten hos teknikbolaget Shift Labs i Seattle hyllas av datagurun Bill Gates på Twitter.

Bolaget jobbar med att ta fram ett dataspel som ska hjälpa WHO-personal att vårda ebolapatienter i svårt drabbade afrikanska länder på säkert sätt. Målet är att lära sjukvårdspersonalen att tidigt observera smittrisker och därigenom undgå att smittas av det farliga viruset.

En spelprototyp i 3D är färdig. Men bolaget uppger på sin hemsida att man behöver mer pengar för att ta fram ett färdigt spel och uppmanar till donationer.

Bolagets spelarkitekter har utgått från utseendet på de amerikanska behandlingscentren för ebolasjuka som satts upp i Liberia och Sierra Leone, med olika slags isoleringsenheter och staketgränser, för att bygga en spelvärld där en vårdare i förd andningsmask går runt och letar säkerhetsrisker.

Arbetet med spelet sker i samarbete med den globala läkarorganisationen IMAI-IMCI Alliance som hjälper WHO.

Shift Labs vd Beth Kolko hade dock inge medel för spelutvecklingen och inga anställda kunde frigöras så hon kallade resolut samman 40 spelutvecklare, digitala designarbetare och läkare, till ett "hackathon" på Halloween-helgen i oktober. De träffades på ett datormuseum i Seattle och arbetade tillsammans med att ta fram prototypen. Nästa steg är nu att bygga färdigt och skapa bra simuleringsmöjligheter för personal som tar hand om ebolapatienter.