Innovation

Därför överlevde dinosaurier i Arktis

Vissa dinosaurier la sina ägg i högar med ruttnande växtlighet. Detta kan ha gjort det möjligt för dem att fortplanta sig i kalla klimat. Foto: Masato Hattori via TT
Vissa dinosaurier la sina ägg i högar med ruttnande växtlighet. Detta kan ha gjort det möjligt för dem att fortplanta sig i kalla klimat. Foto: Masato Hattori via TT

Dinosaurier fanns över hela jorden, även i arktiska regioner. Nu antyder en studie att det var konstruktionen av deras bon som gjorde att de kunde föröka sig och klara sig i kyliga klimat.

Publicerad

Studien, som publiceras i Scientific Reports, är den första som analyserat olika dinosauriers val av bomaterial och byggnadsteknik, och hur detta påverkade deras utbredning.

Eftersom fynd av fossila dinosauriebon är mycket sällsynta fick man i huvudsak granska fossila ägg från flera olika arter och de sediment där dessa påträffats.

För att få en jämförelse tittade forskarna på hur nutida djur bär sig åt, i första hand hos krokodiler och fåglar som är dinosauriernas närmaste nu levande släktingar.

Ruttnande växtlighet

Analysen visar att de tvåbenta hadrosaurierna, eller anknäbbsdinosaurierna, som var en dominerande grupp bland de växtätande dinosaurierna, troligen byggde stora högar av ruttnande växtlighet där de lade sina ägg.

Så gör även vissa nutida fåglar, storfotshönsen. Den ruttnande växtligheten avger värme vilket gör det möjligt för äggen att utvecklas.

Andra dinosaurier, som flera av de långhalsade sauropoderna, lade sina ägg i gropar i lös sand, varpå solen fick sköta resten.

Forskarna konstaterar att ägg som med säkerhet härrör från hadrosaurier har påträffats ända upp till 77:e breddgraden, det vill säga ungefär där nordligaste Kanada ligger idag. När hadrosaurierna levde där var inte klimatet så strängt som idag, men ändå kyligt och med tydliga årstidsväxlingar.

Genom att lägga äggen i varm, ruttnande vegetation, ungefär som nutida snokar gör i norra Europa, kunde de fortplanta sig, trots de förhållandevis låga temperaturerna.

Varmare klimat

Andra ägg som med säkerhet har lagts av sauropoder och som sannolikt lagts i lös sand, har påträffats upp till 47:e breddgraden, ungefär där Paris och Seattle ligger idag.

Detta är ganska långt norrut och återspeglar det faktum att klimatet var betydligt varmare på dinosauriernas tid. Idag är klimatet för kyligt i Västeuropa för att ägg ska kunna utvecklas i lös sand.

Troligen fanns det också dinosaurier som löste problemet genom att ruva äggen, som de flesta nutida fåglar gör. Flera mindre rovdinosaurier kan ha betett sig på det viset. Men så vitt man vet ruvade ingen av de stora växtätande dinosaurierna sina ägg.