Digitalisering

Coronauppsvinget över för e-handeln

E-handelsboomen ser ut att vara över. Den extrema uppgången som syntes under pandemins första månader har nu planat ut _ om än på en högre nivå.

Publicerad

- Jätteuppsvinget har peakat, säger Arne Andersson, e-handelsrådgivare på Postnord.

I tider av social distansering och avstånd ekade stadskärnorna tomma, medan e-handeln slog i taket. I takt med att smittspridningen nu klingar av och världen sakta återgår till det normala gör även svenskarnas internetshoppande det, visar Postnords undersökning E-barometern.

- Efter några månaders hemmasittande börjar vi gå tillbaka mot ett mer normalt läge. Det är en signal på att det är på väg tillbaka, om det inte är så att vi får en kraftig andra våg, säger Arne Andersson.

Lägre tillväxt

Sett till svenskarnas självuppskattade konsumtion så ökade e-handeln med 23 procent under juni, jämfört med juni förra året. Det är betydligt lägre tillväxt än under maj och april, då det var 36 respektive 44 procent.

- Det är fortfarande stor e-handel, men det är betydligt lägre än tidigare månader. Jätteuppsvinget har peakat, säger Arne Andersson, och tillägger att även det varma junivädret kan ha bidragit till minskningen.

Men trots den utplanande kurvan ligger e-handeln fortfarande på en avsevärt högre nivå än innan pandemin. Arne Andersson tror att man även framöver kommer att se högre nivåer, bland annat för att 58 procent av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de undviker att gå in i butiker med många människor.

- Tidigare år har vi sett en tillväxt på ungefär 15 procent i snitt, det har varit en ganska linjär utveckling. Men nu kanske vi går upp 25 procent jämfört med tidigare år, säger han.

Klädköp sticker ut

Uppgången fortsätter däremot för den äldre målgruppen, 65 till 79 år. I april ökade e-handeln bland äldre med anmärkningsvärda 154 procent, och i juni fortsätter de att hitta till nya typer av varor.

31 procent av de äldre uppger att de köper apoteksvaror online, medan 26 procent köper dagligvaror. Men det som sticker ut mest, enligt Arne Andersson, är att 13 procent har börjat köpa kläder och skot på nätet.

- De har börjat känna sig bekväma med att köpa dagligvaror och apoteksvaror nu. Men att handla kläder har varit ett ganska stort hinder, man har tyckt att det har varit svårt eftersom man inte kunnat prova. Så att det är en så stor ökning där, det tycker jag sticker ut, säger han.

E-barometern följer e-handels utveckling

E-barometern görs av Postnord i samband med Svensk Digital Handel och HUI Research, och följer den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln.

Rapporten bygger på två konsumentundersökningar som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Postnord; dels den ordinarie månadsundersökningen för E-barometern, samt dels en löpande undersökning som Postnord initierat med anledning av den rådande coronasituationen.

Den ordinarie undersökningen genomfördes i början av juli, med 1|356 svar från personer som e-handlat under de senaste 30 dagarna. Den andra undersökningen genomfördes under juni, med svar från totalt 1|086 personer.

Undersökningarna är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18 till 79 år.

Källa: Postnord