Samhälle

Coronakommissionen får information fem i tolv

Coronakommissionens ordförande Mats Melin har efter visst besvär, i elfte timmen, fått mer information från regeringskansliet om hanteringen av pandemin. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT
Coronakommissionens ordförande Mats Melin har efter visst besvär, i elfte timmen, fått mer information från regeringskansliet om hanteringen av pandemin. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

Fem i tolv händer det. Coronakommissionen har nu fått ta del av "sammanställningar" om vad som skett på de hundratals möten som hållits i en särskild krisgrupp med statssekreterare.

Publicerad

Beskedet från regeringen är dock ännu att protokoll eller formella mötesanteckningar inte finns från mötena. Det ska hållits uppemot 250 möten under pandemin i krisgruppen med berörda ministrars statssekreterare, kallad Gruppen för strategisk samordning (GSS).

Enligt beskrivning från källor i Regeringskansliet har man den senaste tiden närmast öst dokumentation och uppgifter över coronakommissionen.

Men kommissionen har inte haft möjlighet än att bedöma om den är nöjd med vad den fått. Det börjar bli knappt om tid. Redan om en dryg månad, den 25 februari, ska den lägga fram sitt slutbetänkande och dom över regeringens hantering av pandemin.

"Det är riktigt att det tagits fram en hel del information. Vi har börjat gå igenom den och fortsätter med det nästa vecka. Det är ännu för tidigt att säga om den motsvarar det som vi har begärt", skriver kommissionens ordförande Mats Melin i ett mejl till TT.

Materialet handlar om hur regeringen och tjänstemännen i Regeringskansliet arbetat, mötts och överlagt under pandemin. Kommissionen vill ha det för att kunna utföra sin granskning. Företrädare för kommissionen har tidigare uttryckt kritik mot att en del begärd information inte har lämnats ut. Och kommissionen och regeringskansliet har haft olika inställning om vad som kan delges. Dagens Medicin var först att rapportera om det.

Anklagas för mörkläggning

Oppositionen i riksdagen har anklagat regeringen för att försöka mörklägga viktiga inslag i krishanteringen.

På fredagen ska ett möte hållas mellan kommissionen och Regeringskansliet. Syftet är, enligt Regeringskansliet, att reda ut eventuella missförstånd om vad kommissionen tidigare har begärt att få och om något fattas.

"Några medlemmar av sekretariatet ska träffa företrädare för RK (läs: Regeringskansliet) för att ytterligare klargöra vårt informationsbehov" skriver Melin till TT.

Kommissionen tänker inte begära förlängd tid för att ha mer tid att granska material den fått.

En regeringskälla säger att kommissionen, även om det är sent i processen, nu har fått väldigt mycket information.

Hallengren: Inga beslut

Mycket av kritiken om brist på underlag kretsar kring statssekreterarmötena i GSS. De har haft till uppgift att samordna regeringens arbete och har, enligt Svenska Dagbladet och Dagens Medicin, mötts omkring 250 gånger under pandemin.

– De fattar inga beslut på sina möten, utan är en grupp för att informera sig och diskutera, sade socialminister Lena Hallengren (S) till TT häromdagen.

Det var efter att hon mött riksdagens socialutskott med anledning av kritiken om brist på underlag för kommissionens granskning. Hallengren uppgav då att praxis är att det inte görs mötesanteckningar vid GSS-möten.

En regeringskälla hävdar att inte heller den borgerliga regeringen förde mötesanteckningar vid motsvarande möten under den stora skogsbranden sommaren 2014.

Inga protokoll

Dagordningar, lägesbilder och underlag från GSS-mötena har kommissionen dock fått, enligt Hallengren. Men frågor om protokoll har besvarats med att sådana inte skrivs.

I onsdags fick kommissionen ta del av sammanställningar från GSS-möten genom att läsa dem på plats. I sammanställningarna finns uppgifter om vad som togs upp och vilka slutsatser som drogs vid mötena.

"Några medarbetare var på plats igår (onsdagen) och fick del av visst material. Vi har ännu inte hunnit sammanställa och värdera det. Ytterligare granskning av materialet sker under nästa vecka", skriver Mats Melin.

Kommissionen har också fått se "massor av mejl" som skickats mellan statssekreterare och regeringens presschef angående pandemin.

Privata mötesanteckningar, som enskilda tjänstemän gjort, har inte lämnats över.

Fakta: Material som delgetts kommissionen

Utlämnade handlingar:

Svar på frågor som kommissionen ställt inför intervjuer med några statssekreterare och dåvarande inrikesministern Mikael Damberg.

Svar på frågor från om regeringens och Regeringskansliets pandemiberedskap.

Månadsvis sammanställningar över de regeringsbeslut som har fattats med anledning av arbetet med covid-19. Sammanställningarna sträcker sig från den 1 februari 2020 och framåt.

Grafiska lägesbilder och lägesbilds-pm från januari till april 2020.

Planeringsunderlag för sommar och höst 2020

Plan för utbildning och övning i krishantering i Regeringskansliet 2017–2020.

Plan för utbildning och övning för regeringen och politisk ledning i Regeringskansliet i krishantering 2016–2018.

Stående dagordning för möten i Gruppen för strategisk samordning.

Kallelser med dagordning, protokoll i form av tjänsteanteckning samt deltagarlista för möten i Krishanteringsrådet.

Handlingar kommissionen fått se på plats i Regeringskansliet:

Powerpoint-bilder gällande strategiska diskussioner på allmän beredning om covid-19 under mars–maj 2020.

Mål och scenarier som har diskuterats på allmän beredning i regeringen februari 2020–juni 2021.

Intern e-post som skickats mellan vissa statssekreterare och regeringens presschef under våren och hösten 2020.

Underlag från analysarbetet med anledning av utlåtanden från externa experter utifrån ett positivt och ett negativt scenario för pandemins utveckling.

Utvärdering av krishanteringsenhetens hantering av coronapandemin våren 2020

Intern logg förd från Kriskoordineringscentralen rörande kontakter tagna under 2020 och 2021.

Interna minnesanteckningar gjorda löpande av krishanteringsenheten om genomfört arbete där gällande pandemin, däribland sammanställningar över vad som tagits upp på möten i GSS.

Rapporter från ambassaderna i Rom, Wien och Reykjavik om smittspridningen i Italien, Österrike respektive Island för perioden 20-02-01–20-03-11

Underlag från arbetet med mål och strategi som publicerades på regeringens webbplats den 7 april 2020.

Socialdepartementets coronarelaterade loggbok.

Listan är inte fullständig, ytterligare information har lämnats från olika departement

Källa: Regeringskansliet