Digitalisering

Bredbandsmål i sikte

Alliansregeringens bredbandsmål för år 2020 har god chans att lyckas, skriver PTS i en rapport i dag. Men osäkerhetsfaktorerna är många.

Publicerad

Post- och telestyrelsen, PTS, följer i en rapport i dag upp hur det går för Alliansregeringens bredbandsmål, som spikades 2009. Målet innebär att 90 procent av hushållen och företagen i Sverige ska ha tillgång till 100 Mbit/s i bredbandskapacitet senast år 2020.

Nu säger PTS att regeringen har goda förutsättningar att nå dithän. Men samtidigt reserverar man sig för att myndighetens analys bygger på prognoser och antaganden om de framtida investeringarna i fibernät

PTS räknar med två framtida scenarior: i det ena får så många som 85-90 procent av svenskarna 100 MBit/s. Det bygger på att fibersatsningarna fortsätter som nu. I det andra scenariot blir det färre, bara 80-85 procent, eftersom man då tror på mindre satsningar i fibernät.

-En mycket viktig förutsättning för att investeringsnivå 1 ska uppnås är ett fortsatt stort engagemang för bredbandsfrågor hos alla inblandade aktörer samt en fortsatt hög efterfrågan på snabbt bredband från slutkunder.", skriver PTS.

Under de senaste åtta åren har de sammanlagda svenska investeringarna i fasta nät och mobilnät legat på i genomsnitt 8,6 miljarder kronor per år.

Lika många kommer docksannolikt inte att kunna få lika snabbt mobilt bredband (100 Mbit/s). Särskilt på landsbygden bedöms frekvensmängden inte att kunna räcka till för detta. Men även här hänger det på engagemang, utrullning av mobiltekniken LTE, tillgången till frekvenser och utvecklingen av mobiler.

Däremot kan 4-6 procent i tätorter kunna få 100 Mbit/s via mobilnäten.

Samtidigt efter frågar allt fler kunder allt högre hastigheter. Andelen hushåll som tecknar ett 100 Mbit/s-abonnemang ökade från 22 procent i oktober 2011 till 27 procent i oktober 2012. Orsaken anges vara den ökande digitaliseringen, att många fler använder mobil eller läsplatt för att se på rörlig bild.