Övriga nyheter

Borrar fyra av fem hål automatiskt

Magnus Gunnarsson, entreprenadchef på Subterra.
Magnus Gunnarsson, entreprenadchef på Subterra.

Konsortiet Subterra och STI ska bygga två arbetstunnlar på Förbifart Stockholm. Där bedöms upp till 80 procent av hålen kunna borras automatiskt.

Publicerad

Jätteprojektet Förbifart Stockholm om nära 32 miljarder kronor innebär att en ny sträckning ska byggas för E4:an väster om Stockholm. Av den 21 kilometer långa sträckan ska 18 kilometer gå i tunnel. Därmed kan ny teknik för tunneldrivning bli värdefull.

Tjeckiska Subterra och slovakiska STI fick det första av de sex stora bergtunnelentreprenaderna på Förbifart Stockholm. Arbetet i Skärholmen har dock blivit försenat på grund av att bergkvaliteten har visat sig vara sämre än väntat. Borrningen kommer antagligen inte att komma igång förrän i mitten av november.

Konsortiet har hyravtal för två borriggar. Hur stor del av automatiken som kommer att användas avgör varje operatör.

– Det är ju fortfarande en operatör som sitter i hytten och han väljer om han själv ska styra eller om riggen ska gå av sig själv. Det är alltid svårast i kanterna där man riskerar att slå i bergväggen, det kan vara lite nojigt att släppa den proceduren till maskinen, säger Magnus Gunnarsson, entreprenadchef på Subterra.

Han bedömer dock att 50–80 procent av hålen kommer att kunna göras med automatisk borrning.

– Förhoppningsvis kan det gå lite fortare. Men det är tveksamt om en maskin är snabbare än en skicklig operatör. Jag tror att det stora värdet kommer när man har full automatik, utan en operatör i närheten. Då skulle man kunna ha en operatör som kör flera maskiner, säger Magnus Gunnarsson.

Trenden går mot alltmer automatisering av tunneldriften. Men Magnus Gunnarsson tror att det blir svårt att helt automatisera skrotning och beläggning av sprutbetong.

– När man skrotar och säkrar berget fordrar det att man har en känsla för vad man gör. Och man vill kanske också ha med en operatör när man sprutar på betong för att se att tjocklekarna blir bra, det brukar vara ett hantverk, säger han.

Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef på Förbifart Stockholm, tycker att teknikutvecklingen har lett till ökad effektivitet, en bättre kvalitet på det byggda och en bättre arbetsmiljö för ­yrkesarbetarna. Men han tror inte att tunnelbyggandet inom en överskådlig framtid kommer att byggas utan människor under jord.

– Jag tror att vi alltid kommer att vara beroende av den skicklige yrkesarbetaren. Det är viktigt att hela tiden ha vakna, duktiga och ansvarskännande folk i frontlinjen, säger han.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev om automation!