Innovation

Borofen nytt lovande 2d-material

Detalj av borofenskikt. Foto: Hermann Sachdev
Detalj av borofenskikt. Foto: Hermann Sachdev

Tvådimensionella lager av boratomer, borofen, har en struktur som liknar grafen. Materialet har lovande egenskaper som gör det intressant i forskningen kring 2d-material.

Publicerad

Bor, med atomnummer 5 i periodiska systemet, befinner sig mellan metallen beryllium och ickemetallen kol, och klassas därför som en halvmetall. Det är ett av de hårdaste material som finns.

Genom experiment har man framställt tvådimensionella lager av boratomer och upptäckt strukturer som liknar grafen. De elektriska egenskaperna är jämförbara med grafen och de starka banden mellan atomerna gör materialet mycket tåligt mot mekanisk påverkan. Den engelska beteckningen borophene kan på svenska benämnas borofen, analogt med försvenskningen av grafen.

Hermann Sachdev vid Max Planckinstitutet för polymerforskning i Mainz för i senaste numret av Science en diskussion om utvecklingsmöjligheterna med borofenlagren.

Han ser framtidsmöjligheter för materialet såväl för elektriska halvledare som i sensorer, och också inom tribologin.