Populärteknik

Blod kan bli komponent i ”astrobetong” på Mars

Illustration av planeten Mars. Foto: Science Photo Library.
Illustration av planeten Mars. Foto: Science Photo Library.
Forskare vid universitetet i Manchester har tillverkat en biokomposit där blod är en ingrediens. Foto: University of Manchester.
Forskare vid universitetet i Manchester har tillverkat en biokomposit där blod är en ingrediens. Foto: University of Manchester.
3d-printad ”mars-biokomposit”. Foto: University of Manchester
3d-printad ”mars-biokomposit”. Foto: University of Manchester

Om människor ska kunna bygga en koloni på Mars behöver vi material. Ny forskning menar att astronauternas eget blod kan användas som en ingrediens.

Publicerad

Att ta sig till Mars är ingen enkel sak. Och ska vi dessutom bygga upp ett samhälle med någonstans att bo på den röda planeten måste vi ha material till det. Men bara att transportera en bit tegel från jorden dit beräknas kunna kosta miljontals kronor.

En lösning skulle kunna vara att tillverka det byggmaterial man behöver direkt på Mars. Forskare vid University of Manchester menar att det kan vara möjligt, och att astronauternas eget blod då kan bli en viktig komponent, berättar Gizmodo.

Specifikt är det albumin, ett vanligt protein som finns i blodplasma, som kan fungera som bindemedel när det blandas med mån- eller Marsdamm. Resultatet blir en biokomposit.

Forskarna kallar materialet för Astroconcret, ”astrobetong”, och uppger att dess styrka är jämförbart med konventionell betong. Rymdbetongen klarar 25 megapascal (medan vanlig betong ska klara mellan 20 och 32 megapascal). Genom att även använda urea, som finns i urin, svett och tårar, kan styrkan öka ytterligare med 300 procent.

Så kan materialet användas

Den optimala blandningen av albumin och urea gav ett material som klarar 40 megapascal. Viktigt att notera är dock att forskarna fick fram sina resultat genom tester på simulerad mars-regolit (ett löst bergmaterial som har krossats och sönderdelats av väder och vind) och inte äkta vara. Hur stark slutprodukten skulle bli och hur den skulle fungera i verklig miljö är alltså inte fastslaget.

I studien har forskarna utgått från en besättning på sex personer som är på uppdrag i två års tid. Om de donerar sitt blod två gånger i veckan skulle det vara möjligt att tillverka 500 kilo av den starkaste varianten av astrobetongen. 

Forskarna menar att materialet skulle kunna användas för att fylla i sandsäckar eller tillverka tegelsten. Det skulle också vara möjligt att 3d-printa materialet. 

Att använda sig av blod för att tillverka material är inget nytt, inte heller för att få fram betong. Gizomodo uppger till exempel att djurblod var en ingrediens i betongtillverkning i det antika romarriket. 

Studien “Blood, sweat and tears: extraterrestrial regolith biocomposites with in vivo binders” har publicerats i Materials Today Bio.