Miljö

Bildäck en starkt bidragande faktor till mikroplasten i havet

Interstate 80 i San Francisco. Foto: Minesweeper
Interstate 80 i San Francisco. Foto: Minesweeper

Forskare överraskades av hur stor andel av mikroplasten i San Francisco-bukten som kommer från däckslitage. En lösning är ”regnträdgårdar”, som sägs kunna fånga mer än 90 procent av plasten i dagvattnet.

Publicerad

Mikroplast omfattar fragment upp till fem millimeters storlek, men det är de mindre partiklarna som är svårast att rå på. De förorenar inte bara hav och sjöar, utan finns även i vårt dricksvatten och maten vi äter.

Problemet är globalt, och nu har San Francisco Estuary Institute och 5 Gyres Institute genomfört Kaliforniens mest grundläggande kartläggning av partiklarna hittills.

Studien avslöjar bland annat hur stor mängd av mikroplasterna i San Francisco-buktens vatten som härrör från vägarna – och andelen som har spolats från körbanor är 300 gånger större än källor som kulor i kosmetika eller den mikroplast som frigörs när man tvättar polyesterkläder.

Däcken är den primära källan, ett resultat som går i linje med tidigare svenska och danska studier. Gummipartiklarna från däcken har dessutom egenskapen att de lätt plockar upp ämnen som har sitt ursprung i fossila bränslen. I Kalifornien har forskare kartlagt mikroplaster sedan 1990-talet, men man har underskattat hur stort bidraget från vägar och däck har varit.

– Ingen hade undersökt huruvida allt det vatten som forsar bort från gatorna när det regnar innehöll plast. Det här innebär att vi bör se över vår bilkörning, inte bara i Bay Area-området, utan överallt där det finns bilar, säger Rebecca Sutton, som är forskare vid Estuary Institute och studiens huvudförfattare till Los Angeles Times.

Regnbäddar som fångar upp gifter

För att hitta källan analyserade forskargruppen hundratals prover från fiskar, ytvatten, avlopp- och dagvatten. Man undersökte också åtta reningsverk i the Bay Area, och enligt rapporten pumpar de ut mer än 90 miljoner mikropartiklar per dag i havet. Jordprover från 20 platser avslöjade att plast som levereras med dagvatten sjunker och ackumuleras på havsbottnen.

Ett möte på Berkeley samlade forskare och ledande personer med ansvar för delstatens miljölagstiftning. Utöver effektivare filter för tvättmaskiner såväl som för reningsverken så propagerade man för regnträdgårdar – som i Sverige ofta benämns som dagvattenbiofilter eller regnbäddar. Det är små grönområden som kan fånga upp allt från gifter till metaller innan de när havet. Lösningen har bland annat testats i Tyresö kommun, där det primära syftet dock var att ta hand om överskottsvatten. Enligt L A Times ska en lokal regnträdgård i Kalifornien ha lyckats ta hand om mer än 90 procent av mikroplasten som rann genom den.