Innovation

Bakslag för EU-patent

Maria Stenbäck
Maria Stenbäck

Gårdagens besked från EU-domstolen om att den föreslagna europeiska patentdomstolen strider mot EU-fördraget är ett stort bakslag för alla de som jobbar för ett gemensamt EU-patent. Men EU-domstolen lämnar samtidigt en liten öppning.

Publicerad

- Det är definitivt ett stort bakslag.

Så kommenterar Maria Stenbäck, europapatentombud på Awapatent gårdagens beslut i EU-domstolen som slår fast att den planerade, gemensamma patentdomstolen strider mot EU-fördraget.

Att inrätta en domstol där patenttvister kan avgöras för hela Europa är en viktig del av förslaget om att inrätta ett gemensamt patentsystem för Europa.

Ett företag som råkar ut för patentintrång i flera europeiska länder måste i dag gå till domstol i varje land för sig.

- Det finns fall där domstolen i Storbritannien sagt en sak och domstolen i Tyskland en annan, trots att det rör sig om samma patent, säger Maria Stenbäck.

Tanken var att den nya europeiska patentdomstolen skulle ta upp fall som rör både gemensamma EU-patent och patent som i dag utfärdas av det europeiska patentverket, EPO.

Till EPO hör dock länder som inte är med i EU och det är delvis därför som EU-domstolen nu slår bakut.

- Men man lämnar samtidigt en öppning genom att hänvisa till Beneluxdomstolen som är gemensam för flera EU-länder. Det kan betyda att det finns en öppning, säger Maria Stenbäck.

Förespråkarna ger heller inte upp. EU-kommissionen meddelar i ett pressmeddelande att utslaget inte påverkar arbetet med att få igenom EU-patentet.

I morgon torsdag samlas EUs handelsministrar och planen är att 25 av de 27 medlemsländerna då ska klubba igenom det historiska beslutet om EU-patentet.

- Det här hindrar oss inte från att ta beslutet, säger Sveriges handelsminister Ewa Björling till Dagens Nyheter.

- Vi kan arbeta parallellt med att ta fram hur patentskyddet ska fungera och ändra reglerna för domstolen, fortsätter hon.

Frågan om ett gemensamt EU-patent har diskuterats i minst 20 år. Under hösten strandade arbetet på grund av att Italien och Spanien inte kunde godta de föreslagna språkreglerna. Sverige och elva andra EU-länder beslutade då att gå vidare utan Spanien och Italien inom ramen för det som på EU-språk kallas ”fördjupat samarbete. Det innebär att en begränsad grupp EU-länder kan genomföra en reform även om alla inte är eniga.