Digitalisering

Bahnhof tar strid om datalagring

Bahnhof tänker inte datalagra. Operatören tar nu strid mot PTS.

Publicerad

”Bahnhof datalagrar inte”. I brev till PTS, Post- och telestyrelsen, skriver Bahnhofs vd Jon Karlung att bolaget vill göra helt klart för myndigheten att man inte datalagrar.

Man delar inte myndighetens bedömning av rättsläget i Sverige när det gäller operatörernas skyldighet att lagra trafikinformation om sina kunders kommunikation.

Den 8 april i år ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet, som det svenska nuvarande regelverket bygger på.

Domstolen ansåg att det intrång i privatlivet som lagringen av trafikuppgifterna innebär, inte var tillräckligt reglerat.

Några dagar efter domen fallit sa PTS att man inte kommer att vidta sanktioner mot operatörer som slutar att datalagra.

Sedan kom förre rikspolischefen Sten Hechscher i en utredning, som han gjorde på uppdrag av justitieminister Beatrice Ask, fram till att de svenska reglerna skulle gälla, som tidigare trots EU-domstolens ogiltigförklarande av direktivet. Samtidigt är utredningen ännu inte helt klar.

Då svängde också PTS från den ursprungliga bedömningen man gjort efter domen. De svenska operatörerna måste datalagra igen.

Efter att de fått förelägganden från PTS har såväl Tele2 som Telia meddelat att man återupptar lagringen.

Bahnhofs vd ifrågasätter i brevet om myndigheten är så självständig som regeringsformen påbjuder i ifråga om myndighetsutövning. Jon Karlung undrar om utredarens bedömning fått väga tyngre än PTS egen juridiska tolkning av EU-domstolens avgörande. Han skriver:

”Bahnhof behöver inte göra någon ”samlad bedömning” utan konstaterar tydligt och klart att den svenska lagstiftningen på flera punkter är oförenlig med en klar och tydlig dom från EU-domstolen.”

Post- och telestyrelsens presschef Peter Ekstedt uppger att två operatörer uppger att de inte datalagrar. Utöver Bahnhof även Comhem.

Telia Sonera, Telenor/Bredbandsbolaget, TDC och Tre samt Alltele uppger att de lagrar uppgifter. Och enligt Peter Ekstedt har Tele2 återupptagit lagringen, i väntan på rättslig prövning av ett föreläggande från PTS.

Svenska Stadsnätsföreningen har rekommenderat sina medlemmar att ”följa lagen”.