Innovation

Avloppsrester kan användas för att laga potthål i vägar

Nu studerar forskare ett mer hållbart sätt att laga potthål – detta genom att använda avfall från vattenrening.

Publicerad

Vid rening av vatten uppstår en hel del avfall som sedan måste tas omhand på olika sätt. Men nu kan forskare vid California State University i USA ha kommit på ett bra användningsområde – som lagningsmassa för vägar.

Så kallade potthål och tjälskador är ett gissel både för bilister såväl som de som äger vägar. Det kostar årligen åtskilliga miljarder för myndigheter att reparera dem och för bilisterna är det kostsamt då hålen sliter på däck, fälgar och fjädring.

Målet: Byta ut asfalten

Oftast sker lagningar med olika former av material som innehåller asfalt – vilka inte är en särskilt hållbar lösning. Och det är det här som man vill byta ut.

Under en presskonferens på American Chemical Society presenterade forskarna från Kalifornien sin lösning som på ett sätt kan sägas slå två flugor i en smäll.

– Vi hade en idé om att omvandla avloppsvattenslam till något användbart – istället för att det ska gå som deponi. Vi har utvecklat det till ett slags keramiskt murbruk som kan användas för att laga potthål, säger forskaren Zhongzhe Liu i ett uttalande.

Grit Assisted Patch

Materialet, som går under namnet GAP (grit assisted patch) ska enligt forskare vara ett mycket mer hållbart alternativ för vägreparationer än kolvätebaserad asfalt.

Processen för att få fram GAP är att man först processar avloppsvattnet som vanligt i ett reningsverk. I detta första steg separeras fasta partiklar vilka till stor del består av sand och grus. Men eftersom det innehåller olika former av patogener och annat så fungerar det inte att återanvända materialet – och forskarna säger att det vanligaste som sker är att den här typen av grus hamnar på deponihögen eller grävs ner.

Så för att kunna använda materialet var de tvungna att hantera detta. Lösningen blev att använda sig av samma teknik som när man kapslar in farligt- eller radioaktivt material.

– I första steget så blandar vi det blöta gruset med kalciumoxid och magnesiumoxid så det bildas en alkalisk uppslamning som hindrar patogener att sprida sig. I ett andra steg tillsätter vi en svag syra, kaliumdihydrogenfosfat, för att få till en slags murbruk, säger Zhongzhe Liu.

Jämförbar kompressionsstyrka

I sina tester har forskare tittat på prestandan på sitt GAP-material och där sett att det har jämförbar kompressionsstyrka som asfaltläggning. Därutöver tror de att GAP-lagade potthål kommer att ha överlägsen livslängd, och som grädde på moset innehåller det inte några ämnen som är giftiga för människor. Nästa steg är att testa materialet vidare, inte minst under verkliga förhållanden. Forskarna tittar även på vilka andra användningsområden materialet kan tänkas ha.