Hållbar industri

Automatiserad godshantering på Finnairs nya lastterminal

Robert Lönnblad. Foto: Finnair Cargo
Robert Lönnblad. Foto: Finnair Cargo
Finnair beskriver sin nya lastterminal på Helsingfors flygplats som den modernaste i hela Europa. Foto: Finnair Cargo
Finnair beskriver sin nya lastterminal på Helsingfors flygplats som den modernaste i hela Europa. Foto: Finnair Cargo
Finnair beskriver sin nya lastterminal på Helsingfors flygplats som den modernaste i hela Europa. Foto: Finnair Cargo
Finnair beskriver sin nya lastterminal på Helsingfors flygplats som den modernaste i hela Europa. Foto: Finnair Cargo
Finnairs nya flotta av Airbus A350 XWB (Extra Wide Body) ska öka godskapaciteten med 50 procent. Det kräver en effektivare lastterminal. Foto: Finnair Cargo
Finnairs nya flotta av Airbus A350 XWB (Extra Wide Body) ska öka godskapaciteten med 50 procent. Det kräver en effektivare lastterminal. Foto: Finnair Cargo
Solpaneler på terminalens tak ska producera drygt tio procent av anläggningens elförbrukning. Foto: Finnair Cargo
Solpaneler på terminalens tak ska producera drygt tio procent av anläggningens elförbrukning. Foto: Finnair Cargo

Finnair har invigt en ny lastterminal på Helsingfors flygplats. Bland annat uppkopplade gaffeltruckar och sensorstyrd lasthantering ska öka och rationalisera godshanteringen.

Publicerad

Bakgrunden är att Finnairs nya Airbus 350-flotta ska öka flygbolagets godskapacitet med 50 procent, samtidigt som man antagit en ny och striktare hållbarhetsstrategi. Därför har Finnair investerat omkring 80 miljoner euro (cirka 800 miljoner kronor) i vad man kallar Europas modernaste lastterminal.

Den nya terminalen heter Cool Nordic Cargo Hub, och har bland annat försetts med möjligheten att automatisera alla terminalens funktioner i ett produktionsstyrsystem kallat Mercator Sky Chain.

– Exempelvis är gaffeltruckarna uppkopplade i systemet, som dirigerar varje truck till den arbetsuppgift som ligger närmast. På det viset minskar man körsträckorna och energiförbrukningen, säger Finnairs Skandinavienchef Robert Lönnblad.

Automatiseringen hjälper även till att spara energi i form av belysning. Det automatiserade lagringsutrymmet för flygcontainrar är sensorstyrt för att kunna arbeta i mörker.

Terminalens så kallade Cargo Control Center samordnar och optimerar hela godsflödet, och tilldelar varje enskild försändelse den närmast tillgängliga lagerplatsen.

– Och man vet hela tiden var i terminalen godset befinner sig, allt är helt spårbart, säger Robert Lönnblad.

Detta är inte minst värdefullt eftersom terminalen hanterar en hel del specialförsändelser. Till exempel färsk lax och levande kungskrabba från Norge till Asien.

– Det får maximalt gå 34 timmar från fångsten i en norsk fjord till leverans i Tokyo eller Singapore. Därtill har vi en del läkemedelsförsändelser som vacciner och annat, som kräver väldigt speciella miljöer och noggrann temperaturreglering. Så det automatiserade styrsystemet är till stor hjälp, säger Robert Lönnblad.

Innan systemet togs i drift genomfördes 4 200 olika situationstester för att säkerställa att allt fungerade.

– Fortfarande hanterar vi under 100 ton gods per dag, det handlar om så pass ny teknik så vi kör igång stegvis. Målet är en dygnskapacitet runt 400 ton frakt, säger Robert Lönnblad.

Därtill använder terminalen solenergi, som produceras av 1 200 solcellspaneler på byggnadens tak. Varje installerad panel kan producera upp till 260 watt, och den uppskattade energiproduktionen ligger omkring 265 megawattimmar årligen. Det kommer att motsvara drygt tio procent av lastterminalens energiförbrukning.

Cool Nordic Cargo Hub

Delar av driften startade i oktober. Full fraktverksamhet planeras vara igång i januari nästa år. Energieffektiviseringen i både bygg- och driftsfas har gett anläggningen betyget ”mycket bra” enligt den internationella hållbarhetscertifieringen BREEAM. Den totala investeringen ligger på cirka 80 miljoner euro.