Digitalisering

Antenn styr logisk kvantprick

Finska forskare utvecklar en ny typ av strömlös logik. Tricket är att placera kvantprickar som dominobrickor och lysa på dem.

Publicerad

Forskare vid Tammerfors tekniska universitet i Finland utvecklar en helt ny typ av strömlös logik som kan skrivas och läsas med hjälp av ljus.

Tekniken byggs upp av halvledarfragment, celler, som placeras i en rad som dominobrickor. Varje cell är så liten att en enskild laddning kan mätas och manipuleras. När man puttar lite på en laddning så påverkas även laddningen i granncellen. På så vis uppstår en dominoeffekt i hela raden av celler. Men alla laddningar stannar kvar i sin ursprungliga cell, så ingen ström uppstår. Fenomenet kallas QCA, quantum dot cellular automata, och studeras av många forskargrupper.

De finska forskarna tar ett nytt grepp för att försöka styra cellerna. Tanken är att cellerna ska förses med skräddarsydda molekyler som fungerar som optiska nanoantenner. Genom att lysa med rätt våglängd på en antenn ska man kunna påverka enskilda laddningar. Om konceptet fungerar som forskarna hoppas ska man därmed kunna skapa logiska funktioner som kan skrivas och läsas med ljus. Forskarna har sedan tidigare utvecklat en process för att få kvantprickar, celler, att växa fram på önskad plats på ett underlag.

Det fyråriga projektet har fått 1,6 miljoner euro, motsvarande cirka 14 miljoner kronor i finansiering.

Den finska gruppen är långt ifrån ensam om att försöka skapa strömlös logik. Ny Teknik skrev exempelvis i förra veckan om forskare i Linköping som utvecklar en ny typ av vattenlogik. De har lyckats få vattendroppar på en vattenavstötande yta att utföra logiska operationer.