Innovation

Akustikforskare lånar teknik från spelvärlden

Arne Nykänen, biträdande professor inom teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Richard Renberg
Arne Nykänen, biträdande professor inom teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Richard Renberg

Nu arbetar LTU på ett verktyg som låter beslutsfattare uppleva rummets akustik i en virtuell 3d-miljö – innan det är byggt.

Publicerad

Hur påverkas byggnadens akustik av materialval, omgivning och arkitektur? Det behövs bättre verktyg för att i förväg kunna förstå hur ljudet kommer upplevas. Nu arbetar forskare vid Luleå tekniska universitet med ett nytt projekt kring att utveckla ljud för virtuella 3d-miljöer. Målsättningen är att de som fattar besluten ska kunna höra hur ett rum låter innan det finns.

– Akustikvärlden har beräkningsmodeller för ljudtransmission och så vidare. Ofta är det svårt för beslutsfattare och lekmän att förstå de här siffrorna där man räknar fram ljudtrycksnivåer i byggnaden, eller för ljud i utomhusmiljöer. Till och med akustiker kan ha svårt att förstå hur ljudet kommer att upplevas bara baserat på siffrorna, säger projektledaren Arne Nykänen, biträdande professor inom teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet.

Han har tidigare arbetat med ljudapplikationer inom fordonsindustrin, och använder även sina erfarenheter av dataspelsteknik och psykoakustik (läran om upplevelse av ljud). För att skapa sitt VR-ljud utgår forskarna från existerande teknik som har utvecklats av spelbranschen.

– Det har ju hänt mycket inom tekniken kring dataspel de senaste åren. De spelmotorer som de använder för att skapa 3d-ljud är ganska avancerade. De ger en realistisk återgivning, och gör beräkningarna i realtid. Samtidigt finns det VR-headset som inte kostar många tusenlappar. Grundidén är att plocka in våra beräkningsmodeller i de här spelmotorerna, säger han.

En avgörande faktor för upplevelsen är hur man uppfattar ljudets riktning, och detta är speltillverkarna skickliga på att simulera. Till skillnad från dem måste forskarna dock kontrollera så att upplevelserna av deras ljud verkligen överensstämmer med verkligheten.

– De är bra på att återge hur ljudet förändrar sig vid olika geometrier på rummet – spelmotorerna ger ett ganska korrekt resultat. Vi vill även titta på hur ljud breder ut sig utomhus och sedan passerar genom väggar. Det kan exempelvis handla om att bygga hus bredvid en väg, något som är högaktuellt nu i och med förtätningen av städerna, säger Arne Nykänen.

Under året ska forskarna ta fram en demonstrator med realistiska VR-presentationer. Den ska användas för allt från bostäder och kontor, till idrottshallar och skolor. Förhoppningen är att tekniken ska användas vid projektering och i beslutsprocesser. Givna målgrupper är arkitekter och givetvis akustiker.