Digitalisering

AI kan återskapa ansiktet som du tänker på

”Om du vill rita eller illustrera något men inte klarar av att göra detta så skulle datorn kunna hjälpa dig att uppnå dina mål”, menar forskaren Tuukka Ruotsalo. Foto: Helsingfors universitet
”Om du vill rita eller illustrera något men inte klarar av att göra detta så skulle datorn kunna hjälpa dig att uppnå dina mål”, menar forskaren Tuukka Ruotsalo. Foto: Helsingfors universitet

Helsingfors universitet har skapat ett helt nytt gränssnitt mellan hjärna och dator. Med utgångspunkt från EEG skapade deras ai bilder som matchade de ansikten som försökspersonen tänkte på.

Publicerad

Tidigare gränssnitt mellan datorer och den mänskliga hjärnan har bland annat kunnat uttolka tänkta bokstäver eller flyttat på en muspekare. Nu hävdar forskare vid Helsingfors universitet att de har tagit ett kliv framåt, med en metod som forskarna kallar "neuroadaptive generative modelling".

De har utvecklat ett nyskapande gränssnitt mellan dator och hjärna, och så vitt forskarna vet så är det den första gången som artificiell intelligens utför sin tolkning av hjärnans signaler samtidigt som en dator återskapar en representativ bild av vad testpersonen tänker på. Och datorn kan skapa helt unika kompositioner.

De 31 personer som deltog i studien fick titta på ett snabbt flöde av hundratals ai-genererade ansikten med ett varierat utseende. De ombads sedan att fokusera på vissa drag i bilderna, exempelvis åldrade eller leende ansikten. Deras EEG behandlades av ett artificiellt neuronnätverk som uppskattade vilka typer av ansikten de tänkte på, sedan skapade datorn en matchande bild. I experimentet låg träffsäkerheten på hela 83 procent.

Enligt forskarna kan tekniken förbättra vår förståelse kring mänskliga associationer och hur vi kategoriserar saker. De tror även att deras koncept skulle kunna användas praktiskt för att förstärka den mänskliga kreativiteten.

– Om du vill rita eller illustrera något men inte klarar av att göra detta så skulle datorn kunna hjälpa dig att uppnå dina mål. Den skulle bara behöva observera dina fokuserade tankar och sedan förutse vad det är som du vill skapa, säger forskaren Tuukka Ruotsalo.

Deras studie Neuroadaptive modelling for generating images matching perceptual categories är publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Scientific Reports.