Innovation

Ai hjälper forskare att utveckla behandling av barn mot ovanlig hjärntumör

I 50 års tid har det inte funnits något som har förbättrat prognosen hos barn med en ovanlig men aggressiv form av hjärntumör. Med hjälp av ai har forskare hittat en behandling som kan göra det.

Publicerad

Med hjälp av artificiell intelligens har forskare identifierat en kombination av två läkemedel, everolimus och vandetanib, som tillsammans verkar lovande i behandling av barn med en obotlig och aggressiv form av hjärntumör, berättar The Guardian.

Förhoppningen är att samma teknik ska öppna upp för nya behandlingar mot fler former av cancer.

– Det är spännande att tänka på att det här kan bli ett av de första exemplen på en behandling föreslagen av ai som kan gynna patienter, säger professor Kristian Helin till The Guardian.

Han är ansvarig för The Institute of Cancer Research i London, där datavetare och cancerspecialister har samarbetat för att göra upptäckten. 

I det här fallet handlar det om en tumör som kallas ponsgliom. Den är ovanlig, men också omöjlig att operera bort. Tumören sitter på hjärnstammen i en del som kallas pons, som är svår att behandla. Cytostatika och strålning har endast en bromsande effekt på cancern och de flesta barn som drabbas av den dör inom ett år.

Börjat testa på barn

Läkemedlet everolimus tycks dock kunna förstärka vandetanibs förmåga att ta sig till tumören och behandla cancern. I möss har metoden ökat överlevnaden med 14 procent, jämfört med de möss som fick en standardbehandling. 

Forskarna har börjat testa behandlingen på barn, men i liten skala. I ett nästa steg vill forskarna testa behandlingen på en större grupp barn och i fullskaliga kliniska studier. 

Idén att ta hjälp av ai kom ursprungligen från bolaget Benevolent ai, som har byggt en plattform just för att hitta läkemedelsbehandlingar med hjälp av ai. Forskarna har inom ramen för det aktuella projektet samarbetat med företaget och använt deras plattform för att identifiera läkemedel som kan användas vid behandling av ponsgliom.

En vetenskaplig artikel har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancer Discovery

I snitt åtta barn per år drabbas av ponsgliom i Sverige

I Sverige drabbas i snitt åtta barn per år av ponsgliom. Det finns i dag ingenting som botar den aggressiva hjärntumören, som sitter i hjärnstammen. Cytostatika och strålningar har bara en bromsande effekt. Barn som drabbas av ponsgliom överlever sällan två år efter diagnos. De flesta dör inom ett år.

Källa: Barncancerfonden