Miljö

200 PFAS-ämnen förbjuds – men tusentals är fortfarande tillåtna

I Sverige finns flera exempel på hur PFAS-ämnen har förorenat dricksvatten. Foto: Christine Olsson/TT
I Sverige finns flera exempel på hur PFAS-ämnen har förorenat dricksvatten. Foto: Christine Olsson/TT

På initiativ av Kemikalieinspektionen och dess motsvarighet i Tyskland har EU beslutat att förbjuda 200 PFAS-ämnen. Förbudet beskrivs som en framgång – men antalet PFAS-ämnen som fortfarande är tillåtna är flera tusen.

Publicerad Uppdaterad

Högfluorerade ämnen (PFAS) är kemiska föreningar som ingår i en rad olika produkter, allt från textilier till lösningsmedel och teflon.

Det nu beslutade förbudet gäller sex PFAS-ämnen, samt substanser som kan brytas ned till någon av dessa sex ämnen. Totalt omfattar förbudet, som träder i kraft i februari 2023, därmed en grupp om 200 ämnen.

– Vi ser liten användning av dessa ämnen i dag. Vi hittar dem i miljön men det kan vara från gamla synder, till exempel från textilier som har impregnerats för att få en vattenavvisande funktion. Förbudet handlar främst om att stänga en dörr så att vi inte öppnar upp för användning, säger Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, till Ny Teknik.

Totalt sett räknas antalet PFAS-ämnen till flera tusen. Gemensamt för dem alla är att de är extremt svårnedbrytbara, samtidigt som ett stort antal anses vara farliga för både hälsan och miljön. Dessutom är många av ämnena vattenlösliga och rörliga i marken, varför de riskerar att förorena dricksvattnet.

Exempelvis anser det kommunala vattenbolaget i Uppsala att Försvarsmakten har förorenat dricksvattnet med PFAS-kemikalier. Bolaget har därför stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor.

Vissa undantag ges för PFAS-användning

Ett annat exempel är från i våras, då Blekinge tingsrätt dömde det kommunala vattenbolaget i Ronneby till skadeståndsskyldighet till 165 privatpersoner för att ha orsakat personskador genom att under en lång period ha levererat dricksvatten med skyhöga halter av PFAS.

Förbudet som nu har beslutats kom till stånd efter ett initiativ av svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA.

Tidigare i somras lämnade Kemikalieinspektionen och fyra andra europeiska myndigheter en avsiktsförklaring till EU:s kemikaliemyndighet Echa om att förbjuda alla PFAS-ämnen som inte är nödvändiga för samhället. Om detta förbud går igenom väntas det träda i kraft 2025.

Vilka PFAS-ämnen blir fortfarande tillåtna att användas om förbjudet går igenom 2025?

– Det är något som vi arbetar med att titta på. Det är inte så att vi ser att vissa PFAS ska vara tillåtna, men snarare så att det kan finnas vissa samhällsviktiga användningsområden där det inte finns några alternativ. Det skulle till exempel kunna vara inom det medicintekniska området , eller skyddskläder som måste ha en fettavvisande funktion som inte går att få på något annat sätt, säger Jenny Ivarsson.

Sedan tidigare är de två PFAS-ämnena PFOS (perfluoroktansulfonsyra) och PFOA (perfluoroktansyra) förbjudna att användas både inom EU och i de 179 länder som har anslutit sig till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Men vissa undantag ges, till exempel för användning inom oljeindustrin, fotobehandling och halvledartillverkning.

PFAS

De sex ämnen som det nya förbudet bygger på är:

Perfluornonansyra, PFNA.

Perfluordekansyra, PFDA.

Perfluorundekansyra, PFUnDA.

Perfluordodekansyra, PFDoDA.

Perfluoretridekansyra, PFTrDA.

Perfluortetradekansyra, PFTeDA.

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser och började framställas i större skala på 1950-talet. De förekommer inte naturligt.

Ungefär 4 700 industriframställda ämnen ingår i gruppen. De har liknande struktur och delvis gemensamma egenskaper.

Molekylerna består av kedjor av kolatomer med fluoratomer på särskilda platser. Föreningarna kännetecknas av att de har en vattenlöslig och en fettlöslig sida. Det ger dem särskilda ytegenskaper, vilket till exempel utnyttjas för att göra hållbara bubblor i brandskum, ge bra glid i skidvalla och vattenavstötande impregnering för textilier och golv.

Andra användningsområden är beläggning i stekpannor och i vissa typer av matförpackningar, till exempel för hamburgare och popcorn.

PFAS är mycket långlivade föreningar och bryts ned synnerligen långsamt. När de väl har hamnat i naturen blir de kvar. Därför är de ett svårt problem i vattentäkter.

Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFOS och sedan 2020 är det förbjudet att använda PFOA.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) tog i september i fjol fram nya hälsobaserade gränsvärden för PFAS-familjen och de ska införas i Sverige inom två år.

Källor: Nationalencyklopedin, Livsmedelsverket