Karriär

”Välj en teknisk utbildning – du behövs på arbetsmarknaden”

Kristina Walls
Kristina Walls
Birgitta von Friesendorff Foto: Awapatent
Birgitta von Friesendorff Foto: Awapatent

Över 60 procent av de svenska teknikföretagen har svårt att hitta rätt personer att anställa inom forskning och utveckling. Två av tre företag planerar att öka antalet anställda under 2018. Men kompetensbristen är ett problem.

Publicerad

Spännande jobb finns inom forskning och utveckling i teknikföretag i Sverige, men stora som små företag har problem att anställa personer med rätt kompetens. Samtidigt finns stort intresse av att expandera hos bolagen. Det visar den årliga undersökningen Innovationsbarometern som genomförts av Novus på uppdrag av konsultföretaget Awapatent.

Den nya undersökningen visar att två av tre företag planerar att öka antalet anställda i Sverige inom forskning och utveckling 2018. Nästan ett av fem företag vill öka antalet anställda i verksamheten utomlands. 64 procent svarade att kompetensbristen var ett hinder för dessa satsningar. Det är en ökning med 12 procentenheter på ett år, jämfört med rapporten 2017.

Svenska teknikföretag med forsknings- och utvecklingsverksamhet strävar efter att expandera både inom och utanför Sveriges gränser, men hindras av kompetensbristen. Redan på gymnasiet syns en koppling till bristen på ingenjörer i Sverige.

- Det behövs fler synliga förebilder inom teknikyrkena som visar att en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning kan leda till spännande, inspirerande och utvecklade arbetstillfällen, säger Kristina Walls som är regionchef i södra Sverige på Awapatent.

Det utbildas inte tillräckligt många med för arbete inom teknik trots att branschen erbjuder fantastiska jobb. Naturvetenskapliga utbildningar lockar inte yngre på samma sätt som samhällsvetenskapliga kurser. Främst skulle det behövas fler kvinnor i branschen. Kristina Walls anser att vi som land skulle tjäna på att intressera fler kvinnor för denna typ av utbildningar.

- Förutom att därmed öka tillgängligheten på kompetens, så lever vi i ett samhälle som är beroende av tekniskt innovation från allas perspektiv.

Det är inte första gången som undersökningen visat att det saknas kompetens. Flera år i rad har studien gett liknande svar. Men Sverige rangordnas som ett av de främsta innovationsländerna i världen.

- Vi vill ju fortsätta vara ett land i framkant inom innovation och då kräver det att vi satsar på forskning och utveckling. Så välj en teknisk utbildning, du behövs på marknaden! säger Birgitta von Friesendorff som är kommunikationschef på Awapatent.

Undersökningen Innovationsbarometern

Karlägger det svenska klimatet för forskning, utveckling och innovation. Målgruppen är forsknings- och utvecklingschefer. Undersökningen visar att:

- Allt fler ser kompetensbristen som ett hot mot det svenska innovationsklimatet

- Företag vill expandera men hindras av kompetensbristen

- Det behövs fler kvinnliga ingenjörer