Karriär

Studentbostad - var god dröj

Bostadssituationen gör att Stockholm och KTH går miste om ingenjörstalanger. - Vi förlorar många som aldrig ens söker till Stockholm eftersom det är svårast att få bostad här, säger Peter Gudmundson, rektor vid Kungliga Tekniska högskolan.

Publicerad

Höstterminen har inletts och alla studenter vid KTH i Stockholm uppges ha tak över huvudet, även om alla inte bor som de önskar, berättar rektorn och fortsätter:

- Bristen på bostäder ser vi som det absolut största problemet vid rekryteringen av studenter till KTH. Jag är övertygad om att vi förlorar studenter på grund av det, både inhemska och utländska. Vi skulle ha ännu fler sökande om bostadssituationen var bättre i Stockholm

Det planeras för 600-700 lägenheter på KTH Campus, under ledning av Akademiska hus, inom de närmaste åren. Peter Gudmundson välkomnar enklare planregler för studentbostäder för att kunna öka byggtakten ytterligare och berättar att ledningen för KTH uppvaktar Stockholms stad.

- Vi gör vad vi kan men är beroende av andra.

Hur många studenter som väljer bort KTH på grund av bostadsfrågan vet ingen i dag.

Teo Strömdahl Östberg ordförande vid Stockholms studentkårers centralorganisations, SSCO, vill därför att högskolorna med en enkät följer upp varför sökanden avböjer studieplats. Det är också något som får stöd av KTH:s kårordförande Teddy Juhlin Henricson.

- Det är en väldigt bra idé, säger han.

Peter Gudmundson anser dock att huvudproblemet är de studenter som inte ens söker till KTH.

Förmedlare av studentbostäder

  • SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, driver med en halvtidstjänst andrahandsuthyrningen akademiskkvart.se. Den vänder sig till studenter och uthyrare.
  • KTH Bostad riktar sig till utbytesstudenter och utländska masterstudenter.