Karriär

Sätten att upptäcka en dålig chef – redan vid intervjun

Foto: TT

Chefens ledarskap och beteende har ofta stor betydelse för din dagliga arbetssituation. Jobbintervjun kan vara tillfället där du har möjlighet att hitta den chef som passar just dig.

Publicerad

Många lämnar inte ett jobb, de lämnar en chef. Det konstaterar karriärcoachen Ashley Stahl i en artikel i Forbes. Att göra sig en bild av vem du ska arbeta för är därför en av viktigaste sakerna att tänka på under en anställningsintervju. Här är hennes tre tips:

Vilken typ av chef är bäst

Före intervjun bör du fundera över vad som fungerat bra eller dåligt med tidigare chefer. Trivs du bäst med en chef som finns till hands för frågor och som är direkt inblandad i arbetet? Eller föredrar du friheten som kommer med en mer bortkopplad chef som kan kontaktas vid behov? Gör en lista över tidigare chefer och skriv ner vad du uppskattade och ogillade. Det hjälper dig att bättre förstå vilka egenskaper du söker hos en ideal chef.

Ställ strategiska frågor

Under intervjun kommer du troligen att träffa din framtida chef. Ta chansen att ställa egna frågor för att få en bild av ledarskapet. En fråga kan exempelvis vara hur teamet jobbar tillsammans. Svaren kommer att ge en fingervisning om hur involverad chefen kommer att bli i din vardag. Efter intervjun bör du reflektera över hur mötet kändes. Din intuition besvarar ofta frågan om du vill prata med den här personen varje dag.

Kontakta framtida kolleger

För att ta reda på mer kan du kontakta dina framtida kollegor på exempelvis Linkedin. Har du inga lämpliga kontakter där kan du besöka bransch- eller nätverksträffar där du vet att personer som jobbar på företaget kommer att närvara. Du kan exempelvis ställa frågor om vad som fått dem att utvecklas på företaget och vilken del av jobbet de trivs bäst med. Om de inte gillar företagskulturen kommer det troligen att märkas under samtalet.