Karriär

Samarbete för fler till anläggningssektorn

Saga Hellberg Foto: STD-företagen
Saga Hellberg Foto: STD-företagen

Fler personer behövs inom anläggningsbranschen. Därför har flera aktörer tillsammans startat initiativet Kia, för att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen.

Publicerad

Kia står för kompetensförsörjning inom anläggningsbranschen och startades 2007 av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen.

- Vi såg behovet när det inte fanns tillräckligt med folk att rekrytera, samtidigt som man började med åldersavgångar och stora infrastruktursatsningar skulle tillkomma, säger Saga Hellberg på STD-företagen.

Bland teknikkonsulterna är konkurrensen om talangerna särskilt hård. Företagen rekryterar friskt från varandra och en del har infört så kallad tipsbonus, som innebär att en anställd tipsar om lämplig kollega som företaget kan försöka värva.

- Vi rekryterar av varandra, och vi behöver minska den delen. Vi behöver fler som jobbar med frågorna, säger Saga Hellberg.

Under årens lopp har Kia byggt upp ett nätverk som består av 10-20 personer på flera regioner. Dessa personer ser till att hålla arbetet levande genom att till exempel bistå skolornas studie- och yrkesvägledare med information, bjuda in elever till studiebesök, fixar sommarlovsjobb till gymnasieungdomar, ordnar företagskvällar på högskolor eller ställer upp som mentorer för studenter.

Problemområdet är Stockholm. Där finns i dagsläget ungefär en handfull personer, men fler behövs för att få igång arbetet.

- Vi funderar på det just nu, hur vi ska få igång Stockholm, säger Saga Hellberg.

Kiasamarbetet presenterades i tisdags på Fiadagen, som handlar om förnyelse i anläggningsbranschen. Saga Hellberg passade på att tipsa alla företag att avsätta en summa varje år för kompetensförsörjning, så att deras medarbetare till exempel kan delta i Kias aktiviteter framöver.