Karriär

Nya yrken växer inom it-sektorn

Framtidens it-ingenjörer har fått en mängd nya kompetenser och yrken. Foto: Alamy
Framtidens it-ingenjörer har fått en mängd nya kompetenser och yrken. Foto: Alamy
Emma Mattsson
Emma Mattsson
Björn Bergström Foto: Jörgen Appelgren
Björn Bergström Foto: Jörgen Appelgren

Molnförhandlare, dataskyddsombud, språkmoduleringsspecialist. It-sektorn söker ständigt nya kompetenser och yrken.

Publicerad

I dag ser vi mängder av titlar som inte existerade för tio år sedan.

Emma Mattsson är beteendevetare och har jobbat med rekryteringar i två år, nu på Snille Bemanning. Hon söker bland annat programmerare och utvecklare för företag inom e-handel och bank- och finansmarknaden. Hon pekar på att it-sektorn fortsätter att växa och att det blir allt viktigare för företag att finnas på internet och ha en utvecklad plan för den verksamheten. Det gäller oavsett om företagen jobbar med teknik eller inte. Hon säger att nya möjligheter, krav från marknad och politiker ger upphov till nya yrken och titlar.

– Den nya personuppgiftslagen som börjar gälla nästa år kräver till exempel att företag i vissa fall måste anställa så kallade dataskyddsombud, för att kontrollera att företaget behandlar personuppgifter lagenligt, säger hon.

Även samhällets säkerhetskrav när det gäller molntjänster stärks, alltså platser där vi sparar vårt material på gemensamma servrar i stället för på den egna hårddisken.

– En molnförhandlare ska ha koll på att affärssystem och infrastruktur fungerar. De bevakar kostnader för användning av lagerutrymme och förhandlar fram avtal, säger Emma Mattsson.

Även användarna kräver mer, program ska vara enkla att nyttja.

– En specialist på användarvänlighet, det vill säga en UX-designer, var en helt ny titel för fyra eller fem år sedan. Nu är det ett etablerat yrke, säger Emma Mattsson.

Björn Bergström, ansvarig för det nystartade affärsområdet Ny Teknik Rekrytering, säger att det bara inom sociala medier har uppkommit många intressanta tjänster de senaste åren. Några exempel är bloggare och de engelska titlarna ”Brand Ambassador”, ”Director of Social Media” och ”Engagement Manager Social Media Analyst”.

En viktig funktion för större företag är att ha en ansvarig sökordsspecialist. En sådan är expert på att få ut sökord som är relaterade till företaget. Detta för att det ska hamna högst upp på Google och därmed få en fördel gentemot konkurrenterna.

– Det gäller att synas inom sitt branschområde för att företagens hemsidor ska hamna på en attraktiv plats, säger Björn Bergström.

Han pekar på en annan anledning till många nya titlar; arbetsgivare vill öka intresset för en tjänst de ska tillsätta, och för att inte drunkna bland företag som letar kompetens, skapar man nya spännande yrkesbeteckningar. Han exemplifierar med ett namn som ”Unreal Programmer”, som direkt översatt betyder en overklig programmerare.

– Här leker man med ord på ett sätt som man inte gjort tidigare. Egentligen skulle man kunna säga programmerare specialiserad inom spel, virtual reality och 3d.

Företaget som ville rekrytera en ”Unreal Programmer” var ett utvecklingsbolag som hade uppdrag av ett känt bilmärke att utveckla ett verktyg där kunder kunde skapa sin egen bil genom att använda 3d-glasögon.

Den overklige programmeraren, eller en ”Unreal Programmer”, är ännu inte en känd titel på jobbsökardatabaserna, säger Björn Bergström. Det vanligaste sökordet där är systemutvecklare, men det kommer att förändras framöver.

– En sökning på systemutvecklare blir oftast en i mängden inom ett stort område, fastän de kanske har den kompetens som krävs inom exempelvis området spel, gaming, 3d eller vr.

Björn Bergström menar att det tar ett tag innan en titel blir vedertagen och kandidaterna ser värdet av att använda den i sina cv:n. Han tycker att ungdomar som kommer direkt från en utbildning är snabbare på att plocka upp nya titlar än de som jobbat ett tag.

Emma Mattsson säger sig inte kunna se någon nedtrappning av efterfrågan på it-kompetens framöver.

– Marknaden växer och utvecklas. Nya affärsområden inom it kommer att skapas hela tiden och med dem nya yrken och titlar, säger hon.

Nya yrkesroller  inom it-sektorn

Internet of things, iot

Iot-arkitekt: Ser till att it och iot utvecklar och stöder affärsverksamheten.

Iot-strateg: Ser hur och på vilket sätt företaget ska organisera sig och förhålla sig till iot för att bli så effektiva som möjligt.

UX-designer: Förbättrar användarnas upplevelse av en tjänst eller produkt.

Artificiell intelligens

Artificial Intelligence Machine Learning Developer: Utvecklare inom området konstgjord intelligens och maskininlärning.

Computational Linguist:  Sysslar med språkmodulering.

Artificial Solutions Developer: En lösningsorienterad utvecklare inom applikationer och elektroniska enheter som får saker att verka tillsammans.

Virtual reality

Unreal Programmer: En programmerare som tar tekniken så nära den fysiska verkligheten som möjligt.

Virtual reality-tekniker: En utvecklare inom datorsimulerad verklighet för användarinteraktion.

Molntjänster

Molntjänststrateg: Inventerar vilka behov och krav som finns för att sedan kunna ge ett förslag på hur it-strategin kan optimeras.