Karriär

Machokulturen inom byggbranschen fortfarande ett problem

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Chefernas medvetenhet om jämställdhet har ökat inom byggbranschen, men en stor andel kvinnor upplever fortfarande att härskartekniker, mobbning och sexuella trakasserier förekommer. Det visar en ny rapport från Byggcheferna.

Publicerad

Rapporten, som baseras på en Novus-undersökning bland 1770 chefer inom samhällsbyggnadssektorn, lyfter fram att stora framsteg har gjorts kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna sedan en liknande undersökning gjordes 2011, men att allvarliga brister fortfarande finns.

Den senaste rapporten visar att de kvinnliga cheferna uppfattar arbetsklimatet som betydligt sämre än männen. Exempelvis anser 74 procent av kvinnorna att härskartekniker förekommer. Motsvarande siffra bland männen är 55 procent. 35 procent av kvinnorna och 20 procent av männen upplever att mobbning sker på arbetsplatserna.

Nästan var femte kvinnliga chef anser dessutom att sexuella trakasserier har förekommit på arbetsplatsen under det senaste året. Bland männen uppger åtta procent av cheferna att detta problem finns.

− Att kvinnor och män svarar så olika visar att vi behöver fortsätta att arbeta bort machokultur på våra arbetsplatser. Den är det främsta hindret för en bättre könsbalans och mångfald. Här ligger nyckeln till flera av branschens affärsstrategiska utmaningar: färre dödsolyckor, kompetensförsörjning, högre produktivitet och färre mutbrott, säger Kajsa Hessel i ett pressmeddelande.