Karriär

Domstolen: Statligt anställda tvingas flytta

Svensk strålsäkerhet hotas av flytten av Strålsäkerhetsmyndigheten, menar flera experter. Bilderna är från en övning myndigheten arrangerade 2012. Foto: Erland Vinberg / TT
Svensk strålsäkerhet hotas av flytten av Strålsäkerhetsmyndigheten, menar flera experter. Bilderna är från en övning myndigheten arrangerade 2012. Foto: Erland Vinberg / TT

Anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen hade ingen avtalad arbetsort. De som inte vill flytta med från Stockholm till Karlstad tvingas säga upp sig själva. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom i dag.

Publicerad

Beslutet berör även anställda ingenjörer på de teknikmyndigheter som ska flyttas från Stockholm. Domen innebär i praktiken att de anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, tvingas säga upp sig själva om de inte vill flytta med myndigheten till Karlstad.

Det påverkar de anställdas villkor och förmåner, som omställningsavtal och a-kassa. Till exempel är karensen i arbetslöshetsförsäkringen 45 dagar vid egen uppsägning.

Domen blir också vägledande för andra statsanställda som inte har arbetsorten utsatt i anställningsbeviset och som jobbar vid en myndighet som regeringen har beslutat eller kommer att besluta att flytta ut. Varken facken eller Arbetsgivarverket vet hur stor andel av de statligt anställda som saknar överenskommelse om arbetsort.

Läs mer:

Enligt Arbetsdomstolen visar rätts- och avtalsutvecklingen att arbetstagare konsekvent sedan 1960-talet varit skyldiga att följa med till den nya orten. AD anser att det är väl förankrat i lag och förarbeten.

AD för också fram att parterna sett till att anställda som säger upp sig i samband med omlokalisering av myndigheter omfattas av omställningsregleringar.

Två av de sju ledamöterna i AD, Carl-Gustaf Hjort och Anders Hammarbäck från TCO, var skiljaktiga. Arbetstagarna har träffat muntliga avtal som inte berört arbetsort. Därför anser de att ”arbetstagarna inte haft anledning att räkna med att det skulle vara skyldiga att tåla en så långtgående skyldighet som att stadigvarande byta arbetsplats från Stockholm till Karlstad”.

De två ledamöterna skriver att det är en avsevärt vidare arbetsskyldighet än som gäller på den övriga arbetsmarknaden.