INNOVATION

Positiva resultat  – nytt fetmaläkemedel ännu effektivare

Det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lillys kandidat retatrutid fick patienterna att tappa över 20 procent av sin kroppsvikt under 48 veckor, enligt en fas 2-studie. Arkivbild.
Det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lillys kandidat retatrutid fick patienterna att tappa över 20 procent av sin kroppsvikt under 48 veckor, enligt en fas 2-studie. Arkivbild.

En ny läkemedelskandidat mot fetma visar goda resultat i en mindre studie – till och med bättre än de som finns på marknaden. Patienterna tappade nästan en fjärdedel av sin vikt på knappt ett år.

Publicerad

FAKTA

Ett fetmaläkemedel godkänt

Semaglutid och tirzepatid är receptbelagda och säljs i dag under varumärkena Ozempic och Wegovy (semaglutid) och Majoureau (tirzepatid). Det är dock bara Wegovy som är godkänt för behandling av fetma.

Det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk, som ligger bakom semaglutid, har hittills bara lanserat Wegovy i ett fåtal länder.

I Sverige väntas det lanseras först nästa år, men redan i dag finns det tillgängligt på en rad svenska apotek via så kallad parallelldistribution.

Men priset är högt – nästan 4 000 kronor per förpackning som räcker i fyra veckor. Orsaken är att varken semaglutid eller tirzepatid är subventionerat för behandling av fetma, utan bekostas fullt ut av patienterna själva.

– Det har hittills inte funnits något läkemedel som har gett en lika stor viktnedgång som detta, säger Jan Eriksson, professor och överläkare i diabetes och metabolism vid Uppsala universitet.

Med dokumenterade viktminskningar på mellan 15 och 20 procent på ett drygt år beskrivs diabetesläkemedlen semaglutid (marknadsförd som Ozempic och Wegovy) och tirzepatid (marknadsförd som Mounjaro) som “revolutionerande” inom behandlingen av fetma.

Nu genomför det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lilly kliniska studier på ett nytt läkemedel vid namn retatrutid.

Positiva resultat

Resultaten har hittills varit positiva – och till och med överträffat effekterna av semaglutid och tirzepatid.

I en fas 2-studie, publicerad i tidskriften New England Journal of Medicine, gick de patienter som gavs den högsta dosen av läkemedlet, i kombination med ändrade levnadsvanor, i genomsnitt ned 24,2 procent av sin kroppsvikt under 48 veckor.

Motsvarande viktminskning i placebogruppen var 2,1 procent.

– Viktnedgången verkar inte heller ha stabiliserats efter 48 veckor, utan fortsätter att minska, vilket innebär att det ännu inte kan uteslutas att den totala effekten kan uppgå till betydligt mer än 20 procent, säger Jan Eriksson.

Det kan i och för sig vara en möjlig risk, tillägger han.

– Vi vill ju inte att patienterna ska förlora alltför mycket av sin kroppsvikt med risk för undernäring.

I studien deltog 338 personer och läkemedlet måste prövas i större skala innan det når marknaden.

Härmar hormon

Retatrutid injiceras en gång i veckan och härmar, liksom semaglutid och tirzepatid, hormon som produceras i mag- och tarmkanalen.

Dessa hormon påverkar hungersignaler till hjärnan, vilket gör att aptiten minskar och att mättnadskänslan förlängs.

Men till skillnad från de andra läkemedlen härmar retatrutid ytterligare ett hormon – glukagon som frisätts från bukspottkörteln – och som även det har hungerdämpande effekt.

– Det är sannolikt det som gör att retatrutid har större effekt än de andra, säger Jan Eriksson.

De vanligaste biverkningarna var relativt lindriga – illamående, kräkningar, diarréer och buksmärtor – och liknande de som rapporterats av semaglutid och tirzepatid.

– Men de nu tillgängliga resultaten omfattar bara en period på knappt ett år. För att kunna utvärdera de långsiktiga effekterna av läkemedlet krävs större studier med längre behandlingsperioder, säger Eriksson.

Billigare alternativ

Parallellt med retatrutid bedriver Eli Lilly kliniska studier på ytterligare ett läkemedel som går under namnet orfoglipron.

Det har också genomgått en fas 2-studie, även den publicerad i New England Journal of Medicine, och visar prov på liknande effekt som semaglutid, med en viktminskning på nästan 15 procent under 40 veckor.

Orfoglipron ges dagligen i form av en tablett och skulle kunna vara ett billigare alternativ än de injicerbara semaglutid- och tirzapetidpreparaten som i dag finns på marknaden, enligt Jan Eriksson.

– Eftersom det är en liten molekyl som ges i tablettform skulle tillverkningskostnaden minska, säkerligen 50 procent eller mer, säger han.

FAKTA

Om studien på retatrutid

I fas 2-studien deltog 338 vuxna personer med ett kroppsmasseindex, BMI, på högre än 30, eller mellan 27 och lägre än 30 samt minst ett viktrelaterat hälsotillstånd.

Patienterna fick varierande doser av läkemedlet samtidigt som de gjorde förändringar i sina levnadsvanor.

De som gavs den högsta dosen, 12 milligram, gick i genomsnitt ned 24,2 procent av sin kroppsvikt under 48 veckor.

Motsvarande viktminskning i placebogruppen, alltså den kontrollgrupp som ingick i studien som jämförelse, var 2,1 procent.

Källa: New England Journal of Medicine