Jorden har gått ner i vikt

2000-05-17 13:00  
Jorden väger flera triljoner ton mind-re än man tidigare trott. Det har Jens Grundlach och Stephen Merkowitz vid University of Washington kommit fram till. De har nyligen uppmätt jordens massa till 5 972 triljoner ton i stället för 5 980 triljoner. En triljon skrivs som en etta följt av arton nollor. Som en jämförelse kan sägas att allt liv på jorden tillsammans väger kring en triljon ton.

Det här är den noggrannaste mätning av jordens massa som hittills har gjorts. Siffran kommer egentligen ur de två forskarnas arbete med att noggrannare bestämma Newtons gravitationskonstant, G. Den används bland annat för att beräkna kraften mellan olika himlakroppar och därmed planeternas omloppsbanor.

Gravitationskonstanten räknas av fysiker som en av universums tre mest grundläggande konstanter. De andra två är ljusets hastighet och Plancks konstant. Men medan dessa två kontinuerligt har beräknats med allt fler decimaler har osäkerheten kring gravitationskonstanten snarare ökat under 1990-talet.

De nya mätningarna har ännu inte kontrollerats av andra forskare på området, så kallad peer review, och siffrorna kan ändras något innan de publiceras. Men om de nya värdena accepteras minskar osäkerheten kring värdet på G till en hundradel av vad den är i dag.

Svårigheterna att mäta G beror på gravitationens natur. Trots att det är den viktigaste kraften i universum över stora avstånd är den så svag mellan små föremål att den nätt och jämt låter sig mätas.

För de mätningar som ändå görs används en så kallad torsionsvåg. Den mäter hur mycket en tråd tvinnas av de försvinnande små attraktionskrafterna mellan olika stålklot. Den kraft som de utövar på varandra motsvarar ungefär vikten av en bakterie. Principen är densamma som den Henry Cavendish använde för 200 år sedan. En skillnad är förstås att Grundlach och Merkowitz våg är datorstyrd för att optimera resultatet.

Den nya upptäckten ger inte upphov till någon ny teknologi. Betydelsen ligger enligt Grundlach på ett djupare plan. Bara för att vi har ett bättre värde på G blir ju inte mobiltelefonerna bättre, konstaterar han. Men det är något som människan borde känna till därför att det är en så grundläggande konstant.


Fotnot: Det hittills gällande värdet på gravitationskonstanten G är 0,00000000006673 m3/kgs2.

Sture Henckel

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer