Industri

Svinvaccin i influensados i höst

Det kan räcka med bara en influensaspruta i höst. I mitten av februari ska Världshälsorganisationen (WHO) besluta om svininfluensan ska ingå i den vanliga säsongsinfluensasprutan.

Publicerad

Myndigheterna på södra halvklotet förbereder sig nu för att börja vaccinera befolkningen mot influensa inför det kommande vinterhalvåret där.

Det vaccin man ger skyddar för första gången både svininfluensa och vanlig säsongsinfluensa.

Södra halvklotet har nämligen följt WHOs rekommendation från september i fjol om att inkludera avdödat svininfluensa-virus i årets säsongsinfluensaspruta.

WHO ska på ett möte i mitten av februari diskutera om norra halvklotet ska få samma rekommendation för det influensavaccin man ska ge hösten 2010.

Maria Brytting, chefmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet, gissar att WHO kommer att göra samma bedömning för norra delen av jorden som för den södra.

—Ja, jag tror att man gör så, säger hon.

Det vaccin mot influensa som vi kan ta till hösten kan alltså komma att innehålla skydd mot tre influensatyper, två av typ influensa A (inklusive svininfluensa) och ett mot typ B.

Smittskyddsinstitutet ingår i det nätverk av virusprovtagare som WHO använder sig av för att karakterisera och studera organismer som ger smittsamma sjukdomar.

I Sverige har myndigheten i en procent av de cirka 10 000 registrerade laboratorieverifierade fallen av svininfluensa tagit prover på viruset för att se hur det utvecklas.

Man undersöker bland annat om viruset blir snabbare på att växa till sig, och om vissa mutationer gör det mer aggressivt, eller om det glider i väg (ändras genetiskt) så att det inte längre liknar det virus som ingår i vaccinerna.

—Vi har inte sett att viruset blivit farligare. Även den mutation som tros bidra till att viruset binder längre ned i luftvägarna och orsakar lunginflammation, kan ge milda symptom har det visat sig, säger Maria Brytting.

Influensavirus brukar efter en tid förlora egenskapen att binda med receptorer nere i luftvägarna och bli mildare, säger Maria Brytting.

Men den utvecklingen har man ännu inte sett för svininfluensa-viruset som heter A H1N1 Californian.

Maria Brytting jobbar också med en studie där blodprover från 2 000 personer i Sverige har samlats in precis innan vaccinationerna startade i höstas, och till våren ska nya prover samlas in.

Den studien ska visa hur många som hade infekterats eller hade visst skydd innan vaccinationsstarten och vilka åldersgrupper som kan tänkas ha dåligt skydd till hösten 2010 på grund av dålig vaccinationstäckning.

I Norge har hälsomyndigheterna bestämt sig för att barn inte behöver ta den andra dosen av svininfluensavaccinet. I Sverige är det tvärtom. Här rekommenderas fortfarande två doser till barn mellan sex månader och tolv år.

—Studier visar att barn reagerar väldigt gott på vaccinet. När det samtidigt blev rapporterat mer feber efter andra dosen valde vi att ta bort rekommendationen om två doser, säger överläkaren Bjørn Iversén, norska Folkhälsoinstitutet till tidningen Verdens Gang.

Enligt det svenska Läkemedelsverkets expert Ingrid Uhnoo, professor i infektionssjukdomar, väntar man på studier av hur varaktig immunresponsen från vaccionet blir när det gäller barn.

— Vi inväntar långtidsdata på barn. Hittills finns det bara data på två doser för prototypvaccinet, säger hon.

Samtidigt tillägger hon att de studier som finns med  prototypvaccinet  visar att barn får en kraftig stegring av immunsvaret efter andra dosen, vilket man ínte sett hos vuxna på samma sätt.

Enligt Ingrid Uhnoo tyder detta på att två doser behövs för ett fullgott och mer varaktigt skydd:

— Svininfluensavirus kommer att finnas kvar till hösten enligt alla bedömningar och därför viktigt att ge barn deras grundvaccination av två doser fullt ut nu, påpekar hon.