Hållbar industri

Sparar tid med virtuella verktyg

På Sandvik Coromants applikationscenter i Sandviken utvecklas nya lösningar för den tillverkande industrin. Här diskuterar Robin Sjölundh och Bosse Nilsson inställningarna till ett kuggfräsningsverktyg. Foto: Sandvik
På Sandvik Coromants applikationscenter i Sandviken utvecklas nya lösningar för den tillverkande industrin. Här diskuterar Robin Sjölundh och Bosse Nilsson inställningarna till ett kuggfräsningsverktyg. Foto: Sandvik
Gustav Eriksson monterar ett ämne som ska bli ett nytt fräsverktyg. Foto: Sandvik
Gustav Eriksson monterar ett ämne som ska bli ett nytt fräsverktyg. Foto: Sandvik

Kunderna kräver fler produkter snabbare – och till lägre pris. Därför kortas steget mellan konstruktion och produktion med nya grepp.

Publicerad

Cad-systemen har funnits i industrin länge. Men inte nyttjats fullt ut förrän nu.

– Nu har infrastrukturen kommit ikapp så att it och cad-system blir en helhet, säger Mats Friberg, Nordenchef för Siemens PLM.

En stor mängd information hanteras i samma system, vilket blivit allt viktigare. Hållbarhetsfrågan har bidragit till att kravet på information ökat. Det gäller både mängden information och att den måste sparas genom en produkts hela livscykel.

Många bolag är stora globala koncerner. Där är utvecklingsprojekten globala och information återanvänds i olika länder. En bergborrningsrigg hos Sandvik Mining blir likadan i Sverige som i Kanada.

Sandvik är ett globalt bolag, som har haft ett nära samarbete med Siemens PLM i arbetet med att etablera nya standarder. Sandvik Coromant är leverantör av verktyg och verktygslösningar till metallbearbetningsindustrin. Och för tre-fyra år sedan drog de i gång arbetet med en standardisering av sättet att kommunicera data kring skärverktyg.

Tillsammans med Siemens PLM har de nyligen lanserat ett initiativ till en standard för digital verktygskommunikation. Mjukvara och ISO-baserade kataloger blir tillgängliga under 2014.

Det ska underlätta för ­användarna att bygga sammansatta verktyg virtuellt. Eftersom bearbetningsprocesserna kan simuleras når man snabbare, och med mind­re störningar, produktionsstadiet.

– Vi vill ta en ledarroll för att skapa standarder, säger Mats Allard som är chef för Virtuell Bearbetning på Sandvik Coromant.

Standarden anger hur man beskriver verktyg, bland annat i längd och diameter. Detta har inte gjorts på ett konsekvent sätt tidigare.

Standardiseringen blir en viktig komponent när de digitala lösningarna utvecklas. Steget från konstruktion till produktion går snabbare. Ska ett hål borras finns information sparad om hur det ska göras.

Mycket av kostnaden för en produkt avgörs redan på idéstadiet och om information återanvänds sparar man mycket arbete och pengar.

– När designen är klar finns en automatiserad process för hur ett verktyg kommer till verkstaden. Här går utvecklingen ganska fort just nu. Och eftersom Sverige är ett dyrt land måste vi vara oerhört effektiva. Därför är svenska företag ofta early adopters, säger Mats Friberg.