Industri

Sömnsjukestudier försenade ett halvår

De svenska studierna av om svininfluensavaccinet Pandemrix kan orsaka sömnsjuka  blir försenade ett halvår.  Först i vår kan resultaten vara färdiga.

Publicerad

Läkemedelsverket uppdaterar i dag, torsdag, siffrorna över antalet  svenska fall av sömnsjuka, eller narkolepsi, som kommit in till myndigheten såsom  biverkningsrapporter.
Dessa uppgår nu till 57 stycken . I de flesta fall är de insjuknade barn och ungdomar under 18 år. I 50 av fallen har läkare och annan sjukvårdspersonal anmält sjukdomen som biverkning till vaccinsprutan.
Samtidigt meddelar Läkemedelsmyndigheten att slutsatserna ifrån de svenska forskningsstudier som pågår, och där man studerar om det finns ett samband mellan vaccinet och sjukdomen , inte kommer att presenteras förrän till våren 2011.
Myndigheten beräknade först att  undersökningarna skulle vara klara under  hösten men förhoppningen kom på skam.  Bland annat uppges det bero på att man arbetar med att samla in alla fall före och efter pandemivågen, som började i oktober 2009 i Sverige.
—Vi letar efter alla fall som inträffat från januari 2009 och fram till i dag och kontaktar läkare och sömnlaboratorier för att få in journaler och det är svårare än vad vi trott, säger Ingemar Persson,  expert på läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.
Även olika slags registerstudier pågår för närvarande.
Syftet är att ta reda på om risken att bli sjuk ökat genom vaccineringen. Läget nu är att förekomsten är högre än förväntat under perioden.
I normala fall beräknas antalet fall av barn och unga under 18 år som får narkolepsi i Sverige uppgå till cirka 10 fall om året.