Industri

Pollenkarta varnar allergiker

Våren är på väg och med det en tuff tid för pollenallergiker. För alla som vill ha koll på läget finns den nya sajten pollenkartan.

Publicerad

Nu kommer våren och med den pollen från al, björk och hassel. I södra Sverige är värdena för al redan höga, för björk och hassel måttliga. Det framgår av den nya sajten pollenkartan.

Här finns Sverigekartan som visar pollenläget i hela landet, både vad gäller värden som uppmätts vid SMHIs mätstationer och hur stor försäljningen av allergiläkemedel är. 

Stationerna är markerade som gröna träd som det regnar pollen från. Klickar man på dem visas resultatet av dagens pollenmätning i form av staplar. Nio olika pollenslag finns med.

Dagsläget i övriga landet är färgkodat i en skala från ljusgul till rött, där rött signalerar höga pollenhalter och hög försäljning.

När Ny Teknik tittade på kartan i mitten av mars månad fanns ännu inga mätvärden och inga röda eller gula fläckar. Nu lyser hela södra Sverige rött och gult .

Jämfört med de dagliga pollenrapporter som presenteras av Naturhistoriska riksmuseet ger sajten en tydligare överblick över pollenläget. Den ger också en bild av utvecklingen dag för dag.

Ska man ut och resa kan den vara värd att kolla upp för att se om medicinen ska packas ner. Men för pollenallergiker som inte är ute och rör på sig fungerar pollenprognoserna från Naturhistoriska nog bättre.

De utgår även de från mätningarna vid SMHIs 18 mätstationer och ger dessutom en prognos som sträcker sig några dagar in i framtiden.

Länk till pollenkartan

Länk till Naturhistoriska riksmuseets pollenprognoser