Hållbar industri

Optimerar processer i produktionen

En plattform erbjuder kontroll över hela produktionskedjan. Foto: Fraunhofer FIT
En plattform erbjuder kontroll över hela produktionskedjan. Foto: Fraunhofer FIT

Ett system som gör det möjligt att utnyttja produktionskedjan optimalt demonstreras på Hannovermässan.

Publicerad

En viktig konkurrensfaktor för tillverkande företag är en optimerad produktionsprocess. Avgörande för detta är att få detaljerad information från alla parametrar i produktionen.

Fraunhoferinstitutet för tillämpad informationsteknik FIT har utvecklat ett sådant system. Det bygger på serviceinriktad mellanprogramvara tillsammans med olika sensorer, och kan enkelt integreras i existerande produktionsanläggningar.

De flesta tillverkare har redan optimerat enskilda delar av produktionen enligt anvisningar som hör till de specifika funktionerna. Men Fraunhoferinstitutet menar att det finns ytterligare potential till optimering genom att processoptimera hela produktionen.

Lösningen bygger på erfarenheter från olika stora europeiska projekt, som optimerats framgångsrikt.

Kärnan i systemet är en mellanprogramplattform baserad på en serviceinriktad arkitektur, till vilken man kopplar existerande maskiner och sensorer samt ny nödvändig mätutrustning.

Till att börja med ansluts dataflöden, senare gradvis olika sensorer och aktuatorer. En särskild utmaning för systemet är att integrera de många protokoll och gränssnitt som finns i ett produktionssystem.

Data från olika produktionsavsnitt kan integreras i redan existerande affärssystem som ERP eller MES, vilket gör det möjligt att optimera processer eller identifiera maskiner som inte utnyttjas optimalt.

- Vi erbjuder flera olika metoder att hantera processen, säger Markus Eisenhauer vid Fraunhofer FIT. Det kan göra s via stationära datorer eller via specialanpassade läsplattor.

Systemet demonstreras under industrimässan i Hannover 7 - 11 april.