Hållbar industri

Nya miljoner ska ge företag stöd

Många små och medelstora företag har fått hjälp av produktionslyftet. Därför har Vinnova beslutat att stötta verksamheten med 25 miljoner kronor under 2013-14.

Publicerad

-Vi är helt övertygade om att det här är rätt sak att satsa på, säger Tero Stjernstoft på Vinnova.

Produktionslyftet har startats för att förbättra svenska företags konkurrenskraft. Företagen får hjälp av produktionslyftets coacher med att införa en modern produktionsfilosofi och lean-tänkande.

Utvärderingarna visar positiva effekter för det 60-talet företag som medverkat sedan starten 2007. Den senaste utvärderingen har jämfört boksluten hos de deltagande företagen med en jämförelsegrupp.

-Företagen har klarat sig betydligt bättre än de i referensgruppen, trots att det varit tuffa tider, säger Tero Stjernstoft, ansvarig handläggare på Vinnova.

Emballator Lagan Plast i Ljungby är ett tidigare produktionslyftsföretag. De var på fallrepet innan de lyckades vända resultatet. Emballator hade visserligen börjat sin förbättringsresa mot att bli en lönsam tillverkningsindustri några år tidigare men stödet från produktionslyftets experter var till stor hjälp.

-Det blev en hävstång, säger Christian Silvasti, vd för Emballator Lagan Plast. Vi fick bland hjälp att skapa en struktur för daglig styrning.

Om konsulter hyrs in har de ofta ett intresse av att skapa en framtid där de själva och deras konsulttimmar ingår. Men så är det inte med produktionslyftet, vilket är den viktigaste framgångsfaktorn för satsningen, menar Christian Silvasti.

-Här får företagen hjälp att skapa en plattform som man kan jobba vidare med själv, säger han.

För Emballator har de det gått så bra att studiebesöken nu avlöser varandra i plastfabriken i Ljungby. Alla vill veta hur de lyckats. Christian Silvasti berättar gärna. Han anlitas också som föreläsare för nya produktionslyftsföretag.

Vad säger du till dem?

-En sak är att ledningen måste stå i fronten. De måste också ha tålamod och man måste få misslyckas. Trägen vinner. En tredje sak är att se till att de personer som annars är anonyma får viktiga uppgifter i förbättringsarbetet så det inte blir samma personer som alltid får viktiga roller.

Produktionslyftet har tidigare finansierats av KK-stiftelsen, Tillväxtverket och Vinnova. Nu är det bara Vinnova kvar. På sikt ska verksamheten hitta ny finansiering och drivas i åtta regioner. Men den finansieringen är inte plats förrän 2015. När inga andra alternativ fanns var det självklart för Vinnova att inte låta verksamheten rasa.

Detta är produktionslyftet

De små och medelstora företagen är viktiga, men har inte alltid kraft att utvecklas på egen hand. De ska få statlig hjälp av produktionslyftet, som främst arbetar med företag med 50-250 anställda, men även ner till 15 och över 250.

Med långsiktig tillämpning av filosofier, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs grunden för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning.

Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som pågår i 18 månader.

En huvudcoach och en biträdande coach utses i samråd med företaget. De genomför varannan vecka workshoppar, handledning och stöttning.