Hållbar industri

Miljoner kapades från SSAB:s elnota

Relativt små investeringar har gett stora resultat på SSAB. Till exempel har kylvattensystemets elbehov minskat med 10 procent. 'Men det hade varit helt omöjligt att göra utan att ha tillgång till så mycket mätdata', säger Tomas Hirsch. Här är första bandet i Haspel 4 i varmvalsverket på SSAB i Borlänge. Foto: Pär K Olsson
Relativt små investeringar har gett stora resultat på SSAB. Till exempel har kylvattensystemets elbehov minskat med 10 procent. "Men det hade varit helt omöjligt att göra utan att ha tillgång till så mycket mätdata", säger Tomas Hirsch. Här är första bandet i Haspel 4 i varmvalsverket på SSAB i Borlänge. Foto: Pär K Olsson
Tomas Hirsch
Tomas Hirsch

För fem år sedan verkade energikostnaden för valsverket i Borlänge vara på väg mot en miljard kronor.

Publicerad

SSAB började jaga spill, trimma parametrar och finjustera reglersystemen.

Målet var att minska den totala energianvändningen med tio procent av vad som totalt gick åt 2006. Det första steget blev att inventera olika system. En av de största elslukarna var kylvattensystemen. De står för 15 procent av valsverkets elbehov, men den delen kunde minskas med 10 procent.

– Vi sänkte systemtrycket och ändrade körsättet i en del fall. Vi minskade behovet av att pumpa vatten helt enkelt, säger Tomas Hirsch, energiansvarig på SSAB i Borlänge.

Det kunde göras med relativt små investeringar och justeringar av en ny pumpstation. Samma metod användes på tryckluftssystemen.

– Man jobbade hela tiden med att leta läckage och sänka systemtrycket, och vi hade redan bytt till högeffektiva kompressorer.

Anläggningen har haft ett fast mätsystem sedan 2001, vilket gjorde att det fanns en historik att jämföra med och att det inte krävdes några omfattande installationer av ny mätutrustning.

– Det hade varit helt omöjligt att göra det här utan att ha tillgång till så mycket mätdata, säger Tomas Hirsch.

Metoden har varit att först göra inventeringar och sedan att framför allt justera parametrar i olika styrsystem så att fläktar, motor och annat inte går för hårt och att de slår av när de inte används. Den ökade informationen har inte alltid gjort jobbet lättare. Det kan bli svårare att få överblick när operatörerna får allt större ansvarsområden. Å andra sidan har SSAB jobbat mycket med att kunna slå av hela produktionslinjer när någon enskild del har stoppats.

– I dag kanske vi kan göra det framför en enda skärm med ett par knappar i stället för att ta en lång promenad.

SSAB levererar överskottsvärme som fjärrvärme till Borlänge och en restvärmeanläggning byggs i Finspång. Men återvinningen har haft störst betydelse för fabrikens eget behov. Ångpannorna går nu bara när det är som kallast. Kostnaden för den interna värmen har sänkts med 80 procent.

Arbetet tar inte slut. Varje ombyggnad kräver finslipning av automationssystemen för att göra flödet så energisnålt som möjligt.

– Jag har ofta en känsla av att vi har gjort det förut, säger Tomas Hirsch.

Så gör du fabriken energisnål

Tillverkar: Varm- och kallvalsad höghållfast tunnplåt, delvis som målad eller belagd plåt.

Antal anställda: Cirka 2 200

Max årskapacitet: 3 000 000 ton.

  • Lär känna din egen anläggning. Först då går det att jaga slöserier.

  • Energiförbrukningen måste passa behoven, även när behoven ändras.

  • Ett fast mätsystem är värt guld. Det blir lätt att följa förbrukningen över tid, och det behövs inte nya extra installationer för varje projekt.

  • Plocka lågt hängande frukt först. Enkla åtgärder kan ge resultat att visa upp, utan att det krävs dyra nyinvesteringar.

  • Tryckluft, uppvärmning och ventilation är ökända eltjuvar.

  • Mät motorer, pumpar och kompressorer separat.

  • De största vinsterna behöver inte komma från de största systemen i anläggningen.

  • Följ upp.