Industri

Letar komposit för hybridlaminat

Berhard Wielage, Lothar Kroll och Daisy Weber letar efter den rätta metoden att sätta ihop metall och fiberkompositer.
Berhard Wielage, Lothar Kroll och Daisy Weber letar efter den rätta metoden att sätta ihop metall och fiberkompositer.

En blandning mellan metall och fiberförstärkt plast kan ge lätta och starka hybridlaminat för energisnålare bilar. Nu söker forskarna rätt kompositmaterial.

Publicerad

I jakten på lätta och starka material för fordonsindustrin letar nu forskarna efter fiberförstärkt plast som kan användas tillsammans med metall. Sådana hybridlaminat kan bli lika starka som vanlig plåt, men betydligt lättare.

Problemet är att hitta kompositmaterial som kan förenas med metaller.

Vid tekniska universitetet i tyska Chemnitz ska forskarna under tre år studera fiberförstärkta termoplaster och hur de bäst kan kombineras med metaller. Särskilt ska man studera hur materialytorna påverkar varandra när man bygger ihop dem.

Vilka statiska och dynamiska egenskaper materialen får kommer att studeras vid centrum för rymd- och luftfart i Köln.

När hybridlaminaten är färdigutvecklade ska institutionen för verktygsmaskinkonstruktion vid universitetet i Chemnitz fortsätta verksamheten för att hitta metoder att masstillverka hybridlaminaten så att tekniken blir praktiskt användbar i exempelvis fordonsindustrin.

Omkring 15 miljoner kronor har anslagits till projektet från DFG, Deutsche Forschungsgemenschaft. Det löper under 36 månader.