Industri

Forskare i Umeå ställer om från dengue till zika

Zikaviruset sprider sig som en löpeld. Nu har ett internationellt forskningsnätverk fått i uppdrag att undersöka hur lärdomar från dengue kan användas för att begränsa epidemin.

Publicerad

– Det är möjligt att man skulle kunna använda varningssystemen som vi har utvecklat för dengue även för zika, det är samma typ av virus och de sprids primärt av samma mygga, säger Joacim Rocklöv, docent i epidemiologi vid Umeå Universitet

Han leder arbetet med prognoser och riskuppskattning i nätverket DengueTools som nu har fått i uppdrag av EU att istället titta på zika-viruset. En av sakerna som de kommer att undersöka är riskerna för hur viruset skulle kunna få fäste i fler delar av världen.

Både dengue och zika sprids av flera myggarter inom släktet Aedes, men framför allt av Aedes aegypti. Det är en mygga som ursprungligen kommer från Afrika, men som har ökat globalt under de senaste trettio åren. Hur mycket myggor som finns påverkas av bland annat väder och temperaturer.

– Under OS i Brasilien i sommar skulle man kunna titta på exempelvis långtidsväderprognoser och göra en slutledning utifrån våra modeller för att se hur viruset skulle kunna spridas, säger Joacim Rocklöv.

Den här arten av myggor lever även i södra Europa, vilket betyder att det finns en risk att viruset kan sprida sig dit.

– Den risken finns, det har hänt med dengue. Det beror på hur många som reser och när de kommer till Europa. Under juni till september finns det myggor som kan fånga upp viruset och sprida det vidare. I värsta fall kan detsamma hända med zika, säger han.

Myggor kan plocka upp viruset från människor som de sticker och sprida det vidare till andra människor. Det betyder att personer som smittats i exempelvis Brasilien skulle kunna bära med sig viruset till södra Europa.

– Störst risk är det på Madeira eftersom det redan förekommit ett utbrott av dengue där. Vi även sett utbrott i Nice. Men på de flesta platser i Europa skulle det bli ganska begränsat eftersom det är lite för kallt för myggan, säger Joacim Rocklöv.

I Spanien har sju fall upptäckts hos personer som rest i drabbade områden, men just nu är risken väldigt liten att smittan ska spridas eftersom myggorna inte är särskilt aktiva. Oväntat nog kan förra årets torka i Sydamerika ha bidragit till spridningen där.

– När det är torka så har många människor vattenbehållare i trädgården för att samla in det regn som kommer, men skålar och hinkar blir perfekta platser för myggorna att lägga sina ägg, säger Joacim Rocklöv.

Zikaviruset sprids nu i 33 länder och har kopplats till tusentals fall av mikroencefali, barn som föds med förkrympta huvuden. Men orsakssambandet mellan viruset och fosterskadorna är ännu inte helt klarlagda.

– För oss handlar det om att ställa om och fundera igenom ordentligt vilken information som vi behöver. Väldigt mycket är fortfarande okänt kring zika och vi måste börja från grunden, säger Joacim Rocklöv.