Hållbar industri

Experterna: Gamla it-system blir bromsklossar för företagen

Åsa Svedenheim, head of digital enterprise, Siemens Foto: Siemens
Åsa Svedenheim, head of digital enterprise, Siemens Foto: Siemens
Tomas Täuber, vd Headlight Mälardalen AB Foto: Mälardalen AB
Tomas Täuber, vd Headlight Mälardalen AB Foto: Mälardalen AB
Peter Lundmark, Peter Lundmark, ansvarig IT Transformation, Forefront Consulting Foto: Forefront Consulting
Peter Lundmark, Peter Lundmark, ansvarig IT Transformation, Forefront Consulting Foto: Forefront Consulting

AUTOMATIONSNÄSTET. Grundläggande men föråldrade it-lösningar, ofta kallade legacy-system, står ofta i vägen för digitalisering för företag. Hur tar man sig förbi det?

Publicerad

Automationsnätets experter svarar på hur gamla it-system kan vara ett hinder för företag – och vilken strategi företag kan ha för att ta sig vidare.

Denna gång deltar: Åsa Svedenheim, head of digital enterprise, Siemens, Tomas Täuber, Headlight Mälardalen och Peter Lundmark, Forefront Consulting.

Vad är legacy-system?

Åsa Svedenheim: I det här sammanhanget handlar det om gamla it- och nätverkssystem som finns implementerade längs med hela produktionskedjan, och som ofta har många år på nacken. Det är system som ofta fungerar väl, men som inte bidrar till att möjliggöra den utveckling som är nödvändig för att effektivisera produktionen till den nivå som är önskvärd. Legacy-systemen har ofta ganska stora brister då det kommer till säkerhet, integration, cykeltider och bandbredd.

Tomas Täuber: Det handlar i många fall om system där vi saknar kunskap om dess ursprung och dess inre logik. De innehåller ofta affärskritisk logik som byggts upp under lång tid av olika aktörer, ofta utan dokumentation, vilket gör systemen svåra att underhålla. Det är även vanligt att systemen baseras på teknik som gått ur tiden och där uppgradering bedöms alltför kostsamt eller tekniskt komplicerat. Systemen har ofta dyra licenskostnader och utgör en monolit i it-miljön som är svår att byta ut bit för bit.

Peter Lundmark: De är lite av en paradox, lösningar som genom åren förtjänstfullt stöttat en verksamhets kärnprocesser och därmed överlevt tekniska generationsskiften. Den uppsidan har dock över tid skapat växande begränsningar. Legacy-system har därför ofta en stor betydelse för daglig verksamhet men kan begränsa framtida utveckling.

Hur påverkas organisationer av sina legacy-system?

Åsa Svedenheim: Vi upplever att organisationer kan se behovet av förändring och digitalisering som näst intill övermäktigt, och att det finns en osäkerhet kring när och hur de ska ta första steget. Vi brukar framhålla att tiden att börja är nu, men att det kan ske med små steg. Det viktiga är att det första steget eller stegen hör samman med ett helhetsperspektiv så att det går att dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter under resans gång. Simulering kan vara ett sätt att analysera och förstå flöden, orsaker och konsekvenser och var det är smart att börja. Tänk stort, starta litet!

Tomas Täuber: Legacy-system kan betraktas som en teknisk skuld som byggts upp under lång tid. Organisationer måste kontinuerligt sätta av resurser för att kunna ersätta äldre system den dag det är dags. Något som sällan görs, utan legacy-systemen blir i stället en flaskhals i organisationens fortsatta it-utveckling. Systemen blir lätt en hämsko för innovation och nya lösningar då de sätter begränsningar både tekniskt och organisatoriskt på vad man kan göra i befintlig miljö.

Peter Lundmark: Digitaliseringsinitiativ har synliggjort teknikskulder i många verksamheter då till exempel kundinteraktion och kapitalisering på datatillgångar kan möta hinder i systemens begränsningar. Legacy-system riskerar därför att dra ned tempot i affärs- och verksamhetsutveckling. Det finns även operativa risker i personberoenden, informationssäkerhet eller i hur kritiska affärsflöden hanteras.

Hur ska man tänka om man vill gå vidare från gamla legacy-system till mer moderna lösningar?

Åsa Svedenheim: Första steget är att identifiera vilka affärsmål man vill uppnå, därefter vilka delar av produktionen och vilka system som påverkas och på vilket sätt. Den analysen hjälper till att definiera den tekniska lösningen. Vissa företag gör det här arbetet helt själva medan andra gärna tar en partner till hjälp. Utvecklingen går väldigt snabbt framåt, och många insikter och vägledning finns att hämta hos aktörer som arbetar globalt med digitala lösningar.

Tomas Täuber: Med dagens molnlösningar öppnar det sig helt nya möjligheter att bli av med, eller migrera, sina legacy-system. Det finns strukturerade arbetssätt för hur man kan ersätta stora legacy-system bit för bit. Moderna molntjänster kostar endast vid användning utan dyra startkostnader. Det går lätt att testa nya funktioner och kontinuerligt göra anpassningar. Det är därför idag lättare att ersätta sina föråldrade system successivt och därmed minska sin tekniska skuld med hjälp av molnlösningar.

Peter Lundmark: Gör en konsekvensanalys, med riskutvärdering, kontra målbild. Underskatta inte behovet av kompetensväxling samt tänk exponentiell utveckling framför linjär. Ofta växer alternativ fram med acceptabel risk och kostnad där relevant förändringsledning ger förutsättningar att lyckas. Moderna lösningar är ofta molnbaserade vilket ger mer flexibilitet och stödjer dessutom samverkan i digitala ekosystem.

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.