Hållbar industri

Experterna: ”Digital transformation är ett nytt sätt att se på världen”

Sandvik Coromant i Gimo. Obemannade datorstyrda arbetsstationer på rad. Foto: Staffan Claesson
Sandvik Coromant i Gimo. Obemannade datorstyrda arbetsstationer på rad. Foto: Staffan Claesson
Magnus Burvall, vd och affärsstrateg, Syntesia.
Magnus Burvall, vd och affärsstrateg, Syntesia.
Jessica Jämttjärn, managementkonsult, FrontIt.
Jessica Jämttjärn, managementkonsult, FrontIt.
Leif Rehnström, vd, Hello Future.
Leif Rehnström, vd, Hello Future.

AUTOMATIONSNÄSTET. Den digitala omställningen är viktig för teknikföretagens fortsatta konkurrenskraft. Men få digitala förändringsprojekt lyckas – speciellt inom industrin. Varför är det så svårt?

Automationsnätets experter svarar på frågor om den digitala omställningen hos företag. I studier konstateras att under 11 procent av traditionella industriföretag lyckas med sin digitala transformation. Samtidigt anser företagen att den digitala omställningen är kritisk för deras fortsatte konkurrenskraft.

Varför är det så svårt att få det rätt och vad ska man tänka på när man som företag ger sig in i den digitala transformationen?

Denna gång deltar: Magnus Burvall, vd och affärsstrateg på Syntesia, Jessica Jämttjärn, managementkonsult på Frontit och Leif Rehnström, vd Hello Future.

Vad är digital transformation och hur skiljer den sig från vanlig verksamhetsutveckling?

Magnus Burvall: Digital transformation möjliggörs av ny teknik, men det är inte det som är grejen. Digital transformation handlar om ett nytt sätt att se på världen, sitt företag och dess värdeskapande. Digital transformation är en starkt externt driven process. Det handlar lika mycket om nya affärsmodeller och användarupplevelser som ny teknik. Traditionell verksamhetsutveckling är en linjär process. Digital transformation är en exponentiell process med större potential.

Jessica Jämttjärn: Digital transformation är en förändringsresa där organisationen gör fundamentala anpassningar inom innovation, utveckling och samarbete för att vara relevant, hållbar och konkurrenskraftig. Det kan handla om hur data nyttjas för att skapa större kundnytta, högre produktvärde och gör det mer resurssmart.

Gamla sanningar utmanas med ett ledarskap som genomsyras av mod, tillit och nyfikenhet. Transformation skiljer sig i att verksamheten behöver göra större förflyttningar och det går inte att gå tillbaka.

Leif Rehnström: På Hello Future brukar vi beskriva det som en medveten förändring med syfte att klara omställningen till ett alltmer digitalt samhälle. Verksamhetsutveckling använder vanligtvis metoder som är bra för att förbättra befintlig verksamhet (effektivisering/optimering/ kvalitetsförbättring).  Digital transformation handlar till stor del om att möta helt nya behov och beteenden, vilket ofta leder till innovationsarbete för att hitta nya affärsmodeller, nya produkter samt nya sätt att arbeta.

Vilka är de vanligaste fallgroparna i arbetet med digital transformation?

Magnus Burvall: Den största fallgropen är att tro att digital transformation handlar om teknik. En annan fallgrop är att delegera ansvaret för digitalisering till en viss roll eller funktion.

Andra misstag är att dra i gång stora digitaliseringsprojekt innan organisationen är redo för det. Det gäller att lära sig gå innan man springer. Med det sagt så kommer vi till pudelns kärna: Digital transformation handlar primärt om ledarskap och att utveckla företagets kultur till att bli mer experimentell och snabbrörlig.

Jessica Jämttjärn: Först måste man ha en insikt i att man inte kan göra som man alltid har gjort; en större förändring behöver ske. En fallgrop är avsaknad av en strategi som innehåller digital omställning samt silo-strukturer som motverkar samarbete och samsyn. Att man fokuserar för mycket på teknik och att människorna glöms bort i förändringen. Att man fokuserar på vad, i stället för hur och varför, samt på förvaltning i stället för att utmana organisationen tillräckligt ihärdigt genom transformationen.

Leif Rehnström: Att inte ha tillräckligt starkt engagemang från högsta ledning. Förändring och innovation är inget som man gör klart via ett sex månader långt projekt. Det krävs systematiskt arbete över lång tid för att sätta en riktning för organisationen, ta in ny kunskap, arbeta utforskande och implementera nya erbjudanden, affärsmodeller, tekniklösningar och organisationsformer. Särskilt om det är en stor organisation med en stor nuvarande verksamhet.

Vilka tips vill du ge till de företag som står inför att påbörja arbetet med digital transformation?

Magnus Burvall: Börja med att lägga tid på att verkligen förstå vilka krafter som påverkar ert företag, vilka är möjligheterna och hoten. Ta fram en stark framtidsvision för ert företag. Reflektera över företagets ledarskap och kultur.

Hur skapar vi en mer agil organisation som tillåter experiment och som ser misslyckande som en del av ett lärande? Initiera digitala projekt och initiativ inom tydligt avgränsade områden med mätbara mål. Lär er agila arbetsmetoder från startup-världen.

Jessica Jämttjärn: Se transformationen som en förändringsresa där ni utför strategiarbetet för att skapa ramverk och ge riktning ifrån ledningen. Arbeta fram en datastrategi, utse en roll eller funktion som ansvarar för arbetet samt skapa en struktur för högre innovationskraft.

Glöm inte bort människorna och involvera kunderna i förändringsresan. Ha en tillåtande företagskultur där man pratar om misstag och drar lärdomar. När riktningen är klar; agera, samla på lärdomar för att identifiera områden att accelerera.

Leif Rehnström: Börja med ett kunskapsprogram kring digitalisering för ledning och beslutsfattare. Kör det i 3–6 månader tills ni har ett gemensamt språk och en intuition för vad som är genomförbart och inte.

I nästa steg ska ni sätta en kompassriktning så att förändringen blir medveten. Vilka ska ni vara i ett digitalt samhälle? Efter det kommer utforskande arbete och implementering, men oroa er inte för mycket över det till en början.

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

2. Vilka är de vanligaste fallgroparna i arbetet med digital transformation?

Digital transformation möjliggörs av ny teknik, men det är inte det som är grejen. Digital transformation handlar om ett nytt sätt att se på världen, sitt företag och dess värdeskapande. Digital transformation är en starkt externt driven process. Det handlar lika mycket om nya affärsmodeller och användarupplevelser som ny teknik. Traditionell verksamhetsutveckling är en linjär process. Digital transformation är en exponentiell process med större potential.

Digital transformation är en förändringsresa där organisationen gör fundamentala anpassningar inom innovation, utveckling och samarbete för att vara relevant, hållbar och konkurrenskraftig. Det kan handla om hur data nyttjas för att skapa större kundnytta, högre produktvärde och gör det mer resurssmart.

Gamla sanningar utmanas med ett ledarskap som genomsyras av mod, tillit och nyfikenhet. Transformation skiljer sig i att verksamheten behöver göra större förflyttningar och det går inte att gå tillbaka.

På Hello Future brukar vi beskriva det som en medveten förändring med syfte att klara omställningen till ett alltmer digitalt samhälle. Verksamhetsutveckling använder vanligtvis metoder som är bra för att förbättra befintlig verksamhet (effektivisering/optimering/ kvalitetsförbättring). Digital transformation handlar till stor del om att möta helt nya behov och beteenden, vilket ofta leder till innovationsarbete för att hitta nya affärsmodeller, nya produkter samt nya sätt att arbeta.

Den största fallgropen är att tro att digital transformation handlar om teknik. En annan fallgrop är att delegera ansvaret för digitalisering till en viss roll eller funktion.

Andra misstag är att dra i gång stora digitaliseringsprojekt innan organisationen är redo för det. Det gäller att lära sig gå innan man springer. Med det sagt så kommer vi till pudelns kärna: Digital transformation handlar primärt om ledarskap och att utveckla företagets kultur till att bli mer experimentell och snabbrörlig.

Först måste man ha en insikt i att man inte kan göra som man alltid har gjort; en större förändring behöver ske. En fallgrop är avsaknad av en strategi som innehåller digital omställning samt silo-strukturer som motverkar samarbete och samsyn. Att man fokuserar för mycket på teknik och att människorna glöms bort i förändringen. Att man fokuserar på vad, i stället för hur och varför, samt på förvaltning i stället för att utmana organisationen tillräckligt ihärdigt genom transformationen.

Att inte ha tillräckligt starkt engagemang från högsta ledning. Förändring och innovation är inget som man gör klart via ett sex månader långt projekt. Det krävs systematiskt arbete över lång tid för att sätta en riktning för organisationen, ta in ny kunskap, arbeta utforskande och implementera nya erbjudanden, affärsmodeller, tekniklösningar och organisationsformer. Särskilt om det är en stor organisation med en stor nuvarande verksamhet.