Hållbar industri

”Automatisera det som sliter på människor”

Foto: Tom Merton
Foto: Tom Merton
Bertil Thorvaldsson, Senior Advisor, Robotics, ABB Foto: ABB
Bertil Thorvaldsson, Senior Advisor, Robotics, ABB Foto: ABB
Danica Kragic, professor i datalogi, KTH
Danica Kragic, professor i datalogi, KTH
Lars-Erik Forsberg, säljchef robotlösningar, Prevas Foto: Prevas
Lars-Erik Forsberg, säljchef robotlösningar, Prevas Foto: Prevas

AUTOMATIONSNÄSTET. När inte ens en del stora globala företag lyckas, hur ska då ett mellanstort svenskt företag få det att fungera? Experter ger råd om automationsprojekt.

Denna gång deltar: Bertil Thorvaldsson, Senior Advisor, Robotics, ABB, Danica Kragic, professor i datalogi, KTH och Lars-Erik Forsberg, säljchef robotlösningar, Prevas.

1. Vilka är de största utmaningarna för ett företag att lyckas med sin automationssatsning?

Bertil Thorvaldsson: Ambitionsnivån är ofta för hög. Man försöker automatisera samtliga tillverkningsmoment i en produktionslina. Och siktar på att systemet ska vara tillförlitligt nog att fungera utan mänsklig inblandning. Kombineras detta med att man kör igång och felsöker i systemet på verkstadsgolvet i stället för digitalt är det ett recept för katastrof. Man får en lång inkörningsperiod och når kanske aldrig den planerade kapaciteten.

Danica Kragic: Det är viktigt att man har en bra uppfattning av vad som går att automatisera och vilka moment som man fortfarande behöver människor till. Sedan kan det finnas olika lösningar för varje del, som också kommer från olika leverantörer, så det är viktigt att tänka på att integrationen av olika system. Sedan kan underhåll också vara en viktig faktor i fall man inte har väl beprövade lösningar.

Lars-Erik Forsberg: En stor utmaning är att definiera vad som är lämpligt att automatisera avseende teknisk svårighetsgrad och investeringskostnad i förhållande till värdeskapande perspektiv. Ytterligare en utmaning är att lägga sig på rätt nivå i förhållande till vad man som företag kan genomföra på ett effektivt sätt för att det ska bli en lyckad satsning på automation.

2. Går det att komma förbi dessa utmaningar och hur ska man tänka och agera?

Bertil Thorvaldsson: Det första steget är att se till att alla stake-holders kan ta del i planeringen och ha synpunkter i ett så tidigt skede som möjligt. För att alla ska kunna förstå föreslagna systemlösningar kan man använda visualiseringsteknik såsom vr och ar. Under implementeringen jobbar man i en digital tvilling för att testa fixturer och programmera robotar, PLC, och operatörspaneler. Slutligen kopplar man ihop utrustningarna i det digitala systemet och provkör och felsöker där.

Danica Kragic: Absolut, men man måste anta att det kommer att ta tid att bygga och byta ut det gamla. Sedan kommer man att behöva förändra arbetsprocesser, kanske även ny kompetens behövs. Det viktiga är att titta på hur andra inom liknande bransch gjorde och försöka utbyta "lessons learned".

Lars-Erik Forsberg: Grundläggande för att finna rätt automationsnivå är att ha god kontroll på nyckeltal i produktionen och att man tillsätter en intern organisation för att genomföra projektet. Det är även att rekommendera att ta hjälp av automationsexperter som man har upparbetat ett förtroende för och som man kan jobba långsiktigt tillsammans med.

3. Vad skulle du ge för konkret råd till ett mellanstort tillverkande företag som planerar att automatisera delar av sin produktion?

Bertil Thorvaldsson: Börja med att automatisera de moment som sliter på människor, såsom tunga lyft, operationer med klämrisk, och frekventa repetitiva rörelser. Blanda människor och robotar. Kombinera människans flexibilitet med robotens outtröttlighet och förutsägbarhet. Utnyttja att det finns människor i robotarnas närhet för att förenkla automationslösningar. Låt människor gripa in och lösa de tillfälliga hängningar i automationen som kan förkomma.

Danica Kragic: Det är viktigt att ha bra kompetens inom företaget – människor som känner processer och arbetssätt i minsta detalj. Det är viktigt att fundera på vad som händer i fall en del i den automatiserade kedjan måste bytas ut och hur det påverkar arbetssättet.

Lars-Erik Forsberg: Ett konkret råd till ett företag som planerar att automatisera delar av sin produktion är att börja med en enklare automationslösning med målet att få ett första lyckat projekt, testa den interna organisationen, och bygga ett nätverk med leverantörer och samarbetspartners inför de kommande större projekten och därtill hörande utmaningar.

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.