Hållbar industri

3d-skrivare tas på allvar

Christian Leal, produktionsansvarig på Digital Mechanics i Västerås, byter kassett till en av företagets sammanlagt 13 3d-skrivare. Foto: Anders Forngren
Christian Leal, produktionsansvarig på Digital Mechanics i Västerås, byter kassett till en av företagets sammanlagt 13 3d-skrivare. Foto: Anders Forngren
Exempel på material som går att skriva ut i 3d:
Plast: ABS, nylon, PCL, PLA, polykarbonater, polyeten, polyeterimid, PPSF/PPSU.
Metall: Aluminium, stål, titan, silver, olika legeringar med kobolt, krom och titan.
Övriga material: Keramiska pulver, lera, papper, gummi, silikon, glaspulver. Foto: Anders Forngren
Exempel på material som går att skriva ut i 3d: Plast: ABS, nylon, PCL, PLA, polykarbonater, polyeten, polyeterimid, PPSF/PPSU. Metall: Aluminium, stål, titan, silver, olika legeringar med kobolt, krom och titan. Övriga material: Keramiska pulver, lera, papper, gummi, silikon, glaspulver. Foto: Anders Forngren

Prototyptillverkning är fortfarande det vanligaste användningsområdet för 3d-skrivare i svensk industri. Men allt fler nosar på tekniken för tillverkning i små serier och för produktionsutrustning.

Publicerad

Specialiserade gripdon, monteringsfixturer och paletter i plast. Det är tre exempel på produktionsutrustning som snabbt kan tillverkas med hjälp av en 3d-skrivare.

– Här finns en stor potential för alla tillverkande företag. Det går snabbt och finns möjlighet till smarta lösningar som annars inte varit möjliga, säger Anders Sjöberg, marknadschef på Digital Mechanics.

I företagets lokaler i Västerås står 13 stycken 3d-skrivare. På beställning skriver de ut detaljer i olika plastmaterial. Än så länge är det mest prototyper, men på senare tid har det blivit vanligare att kunderna beställer specialiserad produktionsutrustning. Även intresset för att skriva ut detaljer i mindre serier för den löpande produktionen ökar.

– Vi har än så länge bara sett början. Det tar tid för industrin att lära sig hur tekniken kan användas, säger Anders Sjöberg.

Lars Gistorp, en av grundarna till företaget GT Prototyper i Ystad, ser samma utveckling.

– Vi har missionerat i 15 år och nu börjar vi se exempel på företag som utvecklar detaljer som bara kan tillverkas i 3d-skrivare.

En viktig förklaring är att det hela tiden kommer nya och bättre material till 3d-skrivarna, till exempel olika konstruktionsplaster som är både värmetåliga och formbeständiga.

Även den stora uppmärksamheten i media kring billiga hemmaskrivare har fått effekt i industrin genom att fler – inte minst chefer – fått upp ögonen för tekniken.

Tillväxten är också snabb. Marknaden för olika typer av 3d-skrivare, tillhörande tjänster och programvaror steg globalt med nästan 30 procent till 2,2 miljarder dollar förra året, enligt konsultföretaget Wohlers. Till 2017 beräknas den siffran öka till sex miljarder.

Ungefär en fjärdedel av allt som skrivs ut är i dag olika produkter och komponenter för produktion, enligt Wohlers.

Biltillverkaren BMW använder till exempel 3d-skrivare från amerikanska Stratasys för att tillverka olika jiggar och fixturer i ABS-plast till sin montering i tyska Regensburg. Enligt Stratasys har det lett till både bättre ergonomi och lägre kostnader.

I Sverige tillhör biltillverkaren Koenigsegg de företag som anammat 3d-tekniken. På företaget i Ängelholm står sedan ett antal år en avancerad 3d-skrivare för ABS-plast.

– Vi använder den alltmer, särskilt i vår utveckling men också för att tillverka delar till våra bilar som inte syns utifrån, säger Koenigseggs teknikchef Jon Gunner.

Precis som hos BMW används 3d-skrivaren också för jiggar och fixturer som används i produktionen. För en liten biltillverkare med små serier är tekniken idealisk. Det blir till exempel väldigt dyrt att formspruta komplexa delar i små serier.

Koenigsegg har också börjat beställa en begränsad mängd, små, 3d-utskrivna komponenter till bilarna i metall.

– Det är fortfarande förhållandevis dyrt att skriva ut i metall, men vi ser att priserna är på väg nedåt, säger Jon Gunner.

Det höga priset är en av anledningarna till att metallutskrifter i dag bara står för sex procent av marknaden för 3d-utskrifter. Resten består i huvudsak av olika plaster.

De branscher som har kommit längst när det gäller 3d-utskrivna komponenter i metall är flyg- och implantatindustrin. Det är också till dessa branscher som den svenska maskintillverkaren Arcam vänder sig i första hand.

Redan i dag tillverkas två procent av alla höftledsimplantat i världen i Arcams maskiner för additiv tillverkning som 3d-tekniken brukar kallas i industriella sammanhang.

Många material för utskrift i 3d

Bättre och billigare materiel är nyckeln till att 3d-tekniken ska slå igenom i industrin. I dag är till exempel priset för ett kilo termoplast för 3d-utskrift upp till 100 gånger dyrare än när samma plast används för formsprutning.

Antalet material som går att skriva ut ökar ständigt. Under 2012 introducerades till exempel många nya plaster.

Exempel på material som går att skriva ut i 3d.

Plast: ABS, nylon, PCL, PLA, polykarbonater, polyeten, polyeterimid, PPSF/PPSU.

Metall: Aluminium, stål, titan, silver, olika legeringar med kobolt, krom och titan.

Övriga material: Keramiska pulver, lera, papper, gummi, silikon, glaspulver.