Energi

Vindparker förutspås bli biljonindustri: ”Omfattande potential”

Inom två decennier kan vindkraftsindustrin blomma ut i en biljonindustri, tror IEA. Foto: TT
Inom två decennier kan vindkraftsindustrin blomma ut i en biljonindustri, tror IEA. Foto: TT

Allt större vindturbiner kan gå i bräschen för en global energirevolution, konstaterar Internationella energiorganet (IEA) i en ny studie. När man snart kan bygga vindkraftverk nästan lika stora som Eiffeltornet kan branschen nå en ny nivå.

Publicerad

Även om vindkraftsverken redan är många, så är de så små att de globalt spelar mindre roll i energiproduktionen. Men IEA förutspår i sin nya studie att när tekniken nu möjliggör allt större snurror och högre torn, även långt ut till havs, så har kommersiella vindkraftsparker potentialen att släcka världens energitörst.

Inom två decennier kan industrin blomma ut i en biljonindustri – alltså investeringar på över 1000 miljarder, räknat i USA-dollar – och driva på en energirevolution.

"I dagsläget står vindkraftsparker till havs för 0,3 procent av den globala kraftproduktionen. Men dess potential är omfattande", säger IEA-chefen Fatih Birol i ett pressmeddelande, i samband med att han presenterar rapporten i Danmark.

Elkonsumtion från förnybara energikällor växer redan snabbare än vad många väntat, främst tack vare stora satsningar inom solenergin. Och IEA pekar på nydanande projekt i Kina och Nordsjön som har potential att lyfta även vindbranschen till en ny nivå.

"Och det är bara början", skriver IEA.

Fortsatt teknikutveckling kommer att erbjuda elkonsumenter mer stabil fossilfri energi, understryker Fatih Birol. Även utan subventioner blir vindkraften ett billigt alternativ för industrier som vill göra sig oberoende av fossil energi.

IEA påpekar också att vindboomen innebär "enorma affärsmöjligheter" även för företag som i dag fokuserar på fossila bränslen. Olje- och gasföretag "kan dra nytta av sin gedigna expertis från byggen till havs", förklarar IEA.