Energi

Vindkraft till havs måste ändra varvtal

Tillverkarna av vindkraftverk bör se till att verkens växellådor kör på ett annat varvtal. Det anser Totalförsvarets forskningsinstitut FOI efter att ha studerat bullret i havet från vindkraftsparken vid Lillgrund utanför Malmö.

Publicerad

Fartyg, ekolod och vindkraftverk. Fiskarna i havet lever ett liv i buller. Forskning vid Stockholms universitet har tidigare visat att ljud med frekvenser under 160 Hz stör mest, fiskar och vattenlevande däggdjur uppfattar inte högre frekvenser än så.

Totalförsvarets Forskningsinstitutet FOI konstaterar nu att ljudet från vindkraftsparken vid Lillgrund utanför i Malmö sticker ut från ljudet från fartygstrafiken i Öresund. Mätningar med en ny sensor konstaterar att ljudet från växellådorna ligger på en frekvens, 127 Hz, där människan inte har stört tidigare.

- Det innebär att vindkraftverken tillför nya ljud i havet. Därför ska vi rekommendera tillverkarna att växla om sina verk vid framtida etableringar, säger Peter Sigray, forskningschef vid FOI.

Buller i havet är ett viktigt forskningsområde anser EU som kräver att medlemsländerna skaffar sig kontroll över ljudbilden i havet vid sina kuster. En anledning är att bullret stör kommunikationen mellan fiskar. Det kan bland annat störa torskarnas lek, något som i sin tur riskerar att minska fiskbeståndet.