Energi

Viktigt steg för slutförvaret i Forsmark klart

Slutförvaret ska byggas i närheten av Forsmarks kärnkraftverk Foto: Tomas Oneborg / TT
Slutförvaret ska byggas i närheten av Forsmarks kärnkraftverk Foto: Tomas Oneborg / TT

Kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar anses nu vara komplett och kan börja granskas i sak. Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har i dag kungjort ansökan.

Publicerad

Kärnkraftsindustrins avfallsbolag SKB (Svensk kärnbränslehantering) vill dels bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, dels en anläggning i Oskarshamn som ska kapsla in avfallet i kopparkapslar.

Mest kontroversiell är ansökan om att få bygga ett förvar enligt den så kallade kopparkapselmetoden (KBS3) varit. Den lämnades in redan 2011 - och under fem års tid har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, begärt in mer under underlag som komplement.

Nu, efter fem år, anser SSM ansökan vara komplett. Därför har man i dag kungjort ansökan, tillsammans med ansökan om att få bygga inkapslingsanläggningen.

Beslutet innebär att myndigheten kan börja granska sakfrågan i sin helhet.

– Att vi nu säger att ansökan är komplett betyder inte att vi inte kan begära in fler kompletteringar, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på SSM.

Samtidigt inbjuds nu också allmänheten att tycka till om anläggningarna, senast den 30 april.

Har ni nu fått allt underlag ni velat få del av från SKB?

– I stort sett, i en del frågeställningar har vi haft lite olika åsikter kring om informationen är tillräcklig.

Är då er bedömning av frågan om kopparkapslarna kan korrodera i syrefritt vatten nere i förvaret nu avgjord?

– Nej, det är den inte, vi granskar fortfarande den, säger Ansi Gerhardsson.

– Vi har ännu inte landat i om vi, i det här läget av granskningen, behöver begära mer underlag eller inte.

SSM ska senare i vår presentera sina slutsatser kring platsen och metoden till Mark- och miljödomstolen, som parallellt med SSM:s kärntekniska granskning, jobbar med miljöprövningen av slutförvaret.

Domstolen har bett olika remissinstanser att lämna in sina bedömningar i själva sakfrågan senaste den 30 mars.

– Fokus för oss är att titta på helheten, hela konceptet för slutförvaret. Det är välkänt att vi tittar på bentonitleran, hur berget fungerar, hur kapseln kan tänkas fungera och vara beständig under lång tid, säger hon. Vi kommer ju att delta i domstolsförhandlingarna till hösten och se om det finns fler frågeställningar, säger Ansi Gerhardsson.

Går det att vända den fleråriga granskningsprocessen om det framöver visar sig att ett förvarsalternativ behövs?

– Det är ju ingenting som säger att SKB får ett godkännande bara för att vi hållit så så länge och granskat detta. Utan kommer det upp frågeställningar som visar att metoden inte fungerar så som den är tänkt, så är det inte säkert att vi ger vårt godkännande. Det beror på vad det är som inte fungerar och om det kan ha påverkan på den långsiktiga säkerheten.

Även Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i dag kungjort SKB:s slutförvarsansökan, samt bolagets ansökan om att bygga en inkapslingsfabrik i Oskarshamn.

Läs SSM:s kungörelse här

Läs Nacka tingsrätts kungörelse här

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!