Energi

Vattenfall om torkan: ”Det är en ganska pressad situation"

Det ovanligt varma och torra sommarvädret efter den kalla vintern trycker upp elpriserna. – Det är en ganska pressad situation, säger den statliga kraftjätten Vattenfalls vd Magnus Hall i samband med en delårsrapport.

Publicerad

Vattenfall tog ut mycket kraft ur sina magasin under den ovanligt kalla våren. Sedan kom värmen och torkan, som ännu håller i sig.

– Det påverkar elpriset i Norden ganska ordentligt, säger Magnus Hall.

– Om det fortsätter så här kommer priset ligga kvar på en väldigt hög nivå. Det blir helt enkelt brist på vatten i systemet i förhållande till behovet. Då går priset upp, tillägger chefen för det statliga kraftbolaget.

Sämre marginaler

Till detta kommer ett pristryck uppåt på både gas och olja samt utsläppsrätter på kontinenten.

Resultatmässigt ser det dock stabilt ut, enligt Magnus Hall. De högre elpriserna bidrar positivt till resultatet, kunderna blir fler och kapacitetslyftet för vindkraften får ett visst genomslag.

Vinsten före skatt lyfter något. Men det underliggande resultatet pressas nedåt med en dryg miljard. I första hand hänger det samman med försämrade marginaler till följd av högre råvarupriser och prisökningar på utsläppsrätter.

Omställningen till mer vindkraft och mindre fossileldad kraft fortgår samtidigt och vindkraften är nu uppe i 3 procent av Vattenfalls totala produktion, som domineras av kärnkraft och vattenkraft.

– Vi bygger om vår produktionsportfölj till att bli fossilfri, säger Magnus Hall.

Han tillägger att andelen vindkraft i produktionen kommer vara betydligt högre om 20 år.

– Då är vindkraften säkert uppe i 30_40 procent av vår totala produktion. Det blir helt annorlunda.

Samtidigt oroas Magnus Hall av regeringens planer på att begränsa avkastningsmålen för nätinvesteringar, ett initiativ som tas sedan dominanta nätägare gjort kraftiga och omstridda höjningar av nätavgifterna.

Blir svårt att motivera investeringar

Detta kan enligt Vattenfallchefen slå mot nödvändiga investeringar i distributionsnätet, när nya datahallar och produktionsenheter ska kopplas upp till systemet.

Enligt Magnus Hall investerar Vattenfall i dagsläget fem gånger mer i sina nät än för 20 år sedan, i år nästan fem miljarder kronor.

– Det är verkligen en acceleration vi är inne i, säger han.

– Men det blir svårt att motivera om man inte får rimlig avkastning på de pengar man stoppar in, tillägger han.