Energi

Vattenfall: Inga förutsättningar att driva Ringhals 1 och 2 vidare

På kort sikt behöver inte Moderaternas och Kristdemokraternas avhopp från Energiuppgörelsen betyda så mycket. Men på längre sikt är konsekvenserna osäkra. Det konstaterar Vattenfall.

Publicerad

På tisdagen meddelade både Moderaterna och Kristdemokraterna att de lämnar den blocköverskridande Energiöverenskommelsen.

Det är bland annat skrivningen om målet, 100 procent förnybar elproduktion år 2040, som har lett till avhoppet. M och Kd vill att målet ska ändras till 100 procent fossilfri elproduktion för att främja kärnkraften.

De båda partierna har också begärt en bred diskussion om energipolitiken där samtliga riksdagspartier skulle delta.

Statligt ägda energibolaget Vattenfall, som äger 80 kraftverk i Sverige, vill inte ställa upp på en intervju med Ny Teknik. Men bolaget har publicerat några kommentarer kring avhoppet från Energiöverenskommelsen.

– På kort sikt behöver detta inte betyda så mycket. I praktiken har stora delar av Energiöverenskommelsen redan implementerats i svensk lagstiftning. Det gäller till exempel sänkningen av fastighetsskatten på vattenkraften och borttagandet av effektskatten på kärnkraft. På längre sikt är det däremot mer osäkert vad konsekvenserna blir, säger Oskar Ahnfelt, ansvarig för samhällskontakter på Vattenfall, där.

”Ringhals 2 stänger om knappt tre veckor”

Energiöverenskommelsen slöts 2016 av fem partier: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Efter avhoppet återstår alltså tre partier.

– Energiöverenskommelsen har gett stabilitet och långsiktighet för energibranschen och därför har vi varit positiva till den. Det viktiga nu är att fokusera på de områden där problem behöver åtgärdas, inte minst på elnätssidan. Det behöver såväl ökad kapacitet i elnäten, kortare tillståndsprocesser och ett politiskt ramverk som möjliggör elnätsinvesteringar, säger Oskar Ahnfelt på hemsidan.

Moderaternas talesperson Lars Hjälmered säger till TT att han vill att en politisk diskussion ska föras kring fortsatt drift av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Ringhals 2 är planerat att stängas av den 30 december 2019 och Ringhals 1 ett år senare.

– Vår syn är precis som tidigare att detta inte är en politisk fråga, utan en affärsmässig. Ringhals 2 stänger om knappt tre veckor, säger Oskar Ahnfelt.

Krav på oberoende härdkylning

Vattenfall hade aldrig planerat för mer än 50 års drift av Ringhals 1 och 2, det vill säga fram till mitten av 2020-talet, skriver bolaget på sin hemsida. Beslutet att stänga reaktorerna fem år tidigare än planerat fattades 2015.

”Kärnkraften belastades av en särskild effektskatt och elpriserna var låga. Nu är elpriserna högre men betydligt mer förnybar elproduktion har kommit i systemet så det finns ingen plats för reaktorerna på marknaden. Det finns inga finansiella eller praktiska förutsättningar att driva dessa reaktorer vidare efter 2020,” skriver bolaget.

Dessutom innebär det nya kravet på oberoende härdkylning, som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade om 2014, att stora investeringar skulle krävas i Ringhals 1 och 2 vid fortsatt drift efter 2020. Sannolikt minst 900 miljoner kronor.