Energi

Tufft elprisläge i Småland – desto bättre för Norrland

Drönare inspekterar kraftledningar utanför Skurup i Skåne. Elpriset är en tung utgiftspost för såväl hushåll som företag. Foto: Johan Nilsson/TT
Drönare inspekterar kraftledningar utanför Skurup i Skåne. Elpriset är en tung utgiftspost för såväl hushåll som företag. Foto: Johan Nilsson/TT

Extremt svag krona, stigande räntor och fallande bostadspriser slår nu mot landets regioner. Allra värst drabbat är Småland – medan Norrland klarar sig bättre.

Publicerad

Bedömningen görs i Nordeas nya konjunkturprognos gällande situationen för olika regioner i landet.

Medan faktorer som kraftigt stigande elpriser och räntor i kombination med en osäker omvärld påverkar hela landet, finns det vissa regioner som är extra utsatta. Där lyfts framför allt Småland upp, som storbanken bedömer kommer att drabbas av en elprischock för de bolag som inte har säkrat sitt elpris. Den småländska ekonomin förväntas krympa med 1,5 procent nästa år – allra mest i riket.

– Småland har industrier, till exempel möbelindustrin och småhusbyggare, som är riktade mot konsumenter till större del än vad övriga landet har. När hushållen håller hårdare i plånboken och när köpkraften minskar så slår det hårt mot varor som produceras i Småland, säger Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector till TT.

Ytterligare ett negativt tecken är att man nu ser de första tecknen på en försvagning på arbetsmarknaden när varseltal växlar upp i regionen.

– Dessutom har regionen ett stort utbyte med övriga Europa som Tyskland och Italien där situationen också försämrats, påpekar Spector.

Skåne får hjälp av Danmark

Skåne och Blekinge, som också tillhör elprisområde 4 där elpriserna varit som allra högst, står också inför utmaningar. Lägre belånade hushåll än till exempel Stockholm och Göteborg i kombination med dansk hjälp i form av besökare över sundet gör dock att till exempel handeln tros klara sig något bättre.

– Givet den svaga kronan och att även de danska hushållen är pressade så är det rimligt att tro att danskar kommer att åka över till Skåne för att handla när det relativt sett är billigare i till exempel Malmö än Köpenhamn.

Desto mera positivt bedöms då läget i bland annat övre Norrland där arbetslösheten (4,5 procent) är den lägsta i landet. Stora industrisatsningar och utbyggnad av vindkraft är tungt vägande faktorer liksom låg belåning.

Hela landet har dock en gemensam utmaning, fallande bostadspriser. Nordea bedömer nu att för första gången sedan 2005 kommer såväl bostadsrätts- och villapriserna att sjunka i samtliga län.

– Det är en bred korrigering kopplat till ränteläget och vi tror inte att hushållen till fullo tagit in den otroligt snabba förändringen på räntemarknaden, säger Spector.

Tröst hos arbetsmarknaden

Det utsatta läget till trots tror dock Nordea, precis som flera andra konjunkturbedömare, att arbetsmarknaden inte kommer att drabbas av kraftigt stigande arbetslöshet. Allra värst utsatt är Stockholmsregionen där sysselsättningen väntas falla med 1 procent under loppet av 2023.

– Det handlar om en mjuklandning på arbetsmarknaden. Den kommer att gå lite bättre än ekonomin precis som den gjorde 2012, säger Susanne Spector och utvecklar:

– Det är färre långtidsarbetslösa i ganska många län och det betyder att många fått chansen att få komma in och fått erfarenhet. Därför finns det skäl att vara optimistisk kring arbetsmarknaden på längre sikt.