Energi

Titta den rör sig!

Minestos Deep Green har producerat el från tidvattenströmmar i bassängtesterna på Chalmers.
Minestos Deep Green har producerat el från tidvattenströmmar i bassängtesterna på Chalmers.
Ett fullskaligt Deep Green-kraftverk väger 7 ton inklusive bottenfundamentet. Klicka för större bild
Ett fullskaligt Deep Green-kraftverk väger 7 ton inklusive bottenfundamentet. Klicka för större bild
Rodret styr Deep Green att röra sig i önskad bana för att öka inströmningshastigheten till turbinen.
Rodret styr Deep Green att röra sig i önskad bana för att öka inströmningshastigheten till turbinen.
Piloten som testats av Chalmers är i skala 1:10. Projektet har finansierats inom Vinnovas program Forska och Väx.
Piloten som testats av Chalmers är i skala 1:10. Projektet har finansierats inom Vinnovas program Forska och Väx.
Tekniken utvecklades ursprungligen av Saab. Minesto ägs av Saab Group, Midroc New Technology, Verdane Capital och Chalmers Tekniska Högskola.
Tekniken utvecklades ursprungligen av Saab. Minesto ägs av Saab Group, Midroc New Technology, Verdane Capital och Chalmers Tekniska Högskola.

Lagom till klimatmötet i Köpenhamn har Göteborgsföretaget Minesto fått elproduktion från sitt tidvattenkraftverk Deep Green verifererad av Chalmers och släppt en videofilm från bassängtesterna.

Publicerad

Minesto har tidigare visat en animerad film om hur ”undervattensdraken” Deep Green rör sig i tidvattnet och hur inströmningshastigheten till turbinen ökar tio gånger när tidvattnet träffar vingen och bildar lyftkraft.

Nu publicerar Minesto en film från de verkliga testerna i bassängen på Chalmers med en prototyp i skala 1:10.Se filmen här.

- Den praktiska verifieringen höjer kunskapsnivån och trovärdigheten för vår teknik, säger Minestos vd Anders Jansson.

Deep Green är konstruerad för att producera el av tidvattenströmmar med låg strömningshastighet. Draken är fästad vid havsbotten med en vajer och kontrolleras av ett roder så att den rör sig i en önskad bana.

Vingen, som rör sig över havsbotten, bär på en turbin, en generator och ett roder som styr vingen i prydliga åttor eller cirklar.

I vajern som håller fast vingen i havsbotten transporteras den ström som genereras.

Finessen är att vattnets strömningshastighet vid turbinen kan bli tio gånger högre jämfört med stillastående kraftverk och elproduktionen därmed tusen gånger högre, enligt Minesto.

– Det gör det möjligt att utnyttja långsamt strömmande vatten. Vi fördubblar marknaden för tidvattenel, säger Anders Jansson till Ny Teknik.

Kraftverken, som klarar sig utan växellåda, är små och lätta med ett vingspann på cirka 12 meter. De ska kunna ge 0,5 Megawatt vardera.

– Elen blir billig, kostnaden per kilowattimme kan jämföras med landbaserad vindkraft, säger Anders Jansson

Poängen med tidvattenkraft är att den ger ett förutsägbart och jämnt flöde av elektricitet till skillnad från vanlig vågkraft eller vindkraft.

I Storbritannien räknar man med att tidvattenkraft ska kunna svara för 10-15 procent av energiförsörjningen i framtiden.