Energi

Tidvattenkraft ur sundet ger halva landet el

Tidvatten från ett enda sund mellan Skottland och ön Orkney kan försörja halva landet med el visar en ny studie.

Publicerad

En detaljerad studie som utförts vid universiteten i Oxford och Edinburgh visar att tidvattenkraftverk i Pentland Firth, sundet mellan ön Orkney och det skottska fastlandet har förmåga att ge effekten 1,9 GW, eller hälften av den effekt som behövs för Skottlands elförsörjning.

Forskarna hävdar att den nu genomförda detaljstudien ger betydligt mer precisa uppskattningar av hur mycket effekt som tidvattenströmmarna i sundet kan ge. Tidigare studier har talat om allt mellan 1 GW till 18 GW.

De tidigare beräkningsmodellerna döms dock ut i den nya studien som allt för optimistiska, exempelvis en tidigare beräkning som talade om en sammanlagd effekt från tidvattenkraftverk på 4,2 GW. Men i den nya rapporten påpekar forskarna att tidvattenkraftverk in är 100 procent effektiva, och anger därför effekten till 1,9 GW som mer realistisk.

För att inte påverka livets i havet liksom sjöfarten för mycket så har brittiska staten sett ut ett antal platser i sundet som kommer att hyras ut till energiföretag som är beredda att bygga tidvattenkraftverk i Pentland Firth.

Professor Guy Houlsby vid universitetet i Oxford säger att Storbritannien förfogar över några av världens bästa platser för utvinning av tidvattenenergi. Genom att utnyttja dem klokt kan de ge ett viktigt bidrag till energiförsörjningen,