Energi

Testar aska som ny bot för Östersjön

Blanda flygaska i ån och hindra fosfor att rinna ut i Östersjön. Hässleholms kommun testar en ny metod för att minska övergödningen.

Publicerad

Kan flygaska från biobränsleanläggningar minska övergödningen i Östersjön? Det hoppas Hässleholm som ska testa den nya metoden i fyra övergödda vattendrag.

I vinter ska åarnas vatten börja ledas av i små dammar och blandas med aska. Askan klistrar ihop sig med näringsämnet fosfor och sjunker till botten i klumpar. De allt mer näringsrika bottensedimenten kan så småningom skördas och spridas på åkrar som gödning.

Kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson berättar att behandlingen har flera fördelar, precis som ett kinderägg.

-Övergödningen minskar när en stor del av åarnas fosfor fångas i stället för att nå Östersjön.

-Fosfor, som är en ändlig resurs, återförs till åkrarna.

-Flygaska, en restprodukt som i dag läggs i deponi kommer till nytta.

-Askan innehåller kisel, ett bristämne i Östersjön. Tillförseln kan gynna kiselalgen, vilket förhoppningsvis minskar antalet blågröna alger som orsakar algblomning.

Flygaska bildas när man renar rök från värmeverk och läggs ofta i deponi. I materialet finns näringsämnen som kalium, kalcium och magnesium. Men askan kan även innehålla tungmetaller som man absolut inte vill ha på åkermarken. I projektet ska flygaskan därför analyseras för att säkerställa att den är fri från skadliga ämnen.

Projektet ska pågå i två år och har fått 2,2 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten.